Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lịch sử

19/12/2018 - 08:49

BDK - Cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kéo dài 21 năm và việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (MTDTGPMN) Việt Nam vào cuối năm 1960 là sự kiện đặc biệt, sự kiện trung tâm trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước ấy. MTDTGPMN Việt Nam ra đời đã báo trước ngày toàn thắng của dân tộc ta.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn tại buổi lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.  Ảnh: Phạm Tuyết

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn tại buổi lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.  Ảnh: Phạm Tuyết

Lịch sử ra đời

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Các điều khoản của hiệp định và bản Tuyên bố chung về lập lại hòa bình ở Việt Nam được hai bên Việt Nam - Pháp ký và được các nước dự Hội nghị Giơnevơ năm ấy chấp nhận, tập trung chủ yếu ở hai điểm: Các nước dự hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, quy định sẽ tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956 để thống nhất đất nước. Trong khi chờ đợi tổng tuyển cử thống nhất đất nước, hai bên ngừng bắn, chuyển quân tập kết về hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời. Tuy nhiên, từ lâu đế quốc Mỹ đã trực tiếp can thiệp vào Việt Nam, khi sắp ký Hiệp định Giơnevơ thì đưa Ngô Đình Diệm về nhằm thay Bảo Đại thực hiện âm mưu thôn tính miền Nam, dùng miền Nam làm bàn đạp tiến công miền Bắc, áp đặt chế độ thực dân kiểu mới của chúng ở Đông Dương.

Ở miền Nam, khi Hiệp định Giơnevơ vừa được ký, máu đã chảy trên đường phố Sài Gòn. Mỹ - Diệm đã dùng nhiều thủ đoạn tàn khốc, những vụ thảm sát kinh khủng nhất để kiềm hãm ý chí dân tộc, xóa nhòa thành quả 9 năm kháng chiến và máu đã chảy khắp miền Nam. Mỹ - Diệm đã giở đến phương sách của bọn phát xít. Chúng ra Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” và lê máy chém đi khắp nơi giết những người yêu nước. Ngô Đình Diệm tuyên bố công khai: “Không bị Hiệp định Giơnevơ ràng buộc” và nói thẳng “Tận diệt cộng sản không run tay”, “Giết oan 100 người còn hơn bỏ sót một tên cộng sản”...

Trước tình hình trên, năm 1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 chủ trương có một Mặt trận riêng ở miền Nam, coi đây là một trong những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15. Ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên) thuộc vùng giải phóng tỉnh Tây Ninh, MTDTGPMN Việt Nam được thành lập bao gồm đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền Nam. Tháng 2-1962, trong kỳ họp Ủy ban Trung ương Mặt trận bầu Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch. Các Phó chủ tịch gồm: Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bác sĩ Phùng Văn Cung, ông Võ Chí Công, đại đức Thôm Mê Thê Nhem, ông Trần Nam Trung. Mặt trận quyết định chọn cờ nửa xanh nửa đỏ giữa có sao vàng năm cánh và bài “Giải phóng miền Nam” của Huỳnh Minh Siêng làm cờ và bài ca chính thức của Mặt trận.

Mặt trận đã đề ra tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm với nội dung: “Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no, áo ấm! Phải hòa bình thống nhất Tổ quốc!”. Lời kêu gọi của MT có đoạn viết: “Tất cả hãy đứng lên, tất cả hãy đoàn kết lại! Hãy siết chặt hàng ngũ để chiến đấu dưới ngọn cờ của MTDTGP đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và Ngô Đình Diệm”.

Hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Từ ngày thành lập MTDTGPMN Việt Nam đến ngày toàn thắng 30-4-1975 là chặng đường 15 năm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào”. Biết bao thăng trầm đã diễn ra trong thời gian ấy. Và cũng có biết bao anh hùng, liệt sĩ, người dân đã ngã xuống trên con đường tiến đến độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Ngọn cờ MTDTGPMN Việt Nam được chiến sĩ và nhân dân miền Nam trân trọng như biểu tượng của chính ngọn cờ Tổ quốc Việt Nam duy nhất, dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể khác được, vì “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Lịch sử của MTDTGPMN Việt Nam là lịch sử một giai đoạn hợp thành của toàn bộ lịch sử dân tộc, quốc gia.

Sứ mệnh của MT là tập hợp lực lượng nhân dân miền Nam, với sự chi viện của miền Bắc hoàn thành phần còn lại của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ hiện đại. Dưới ngọn cờ đại nghĩa của MT, theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ và Trung ương Đảng vạch ra, nhân dân miền Nam đã sáng tạo phương pháp đấu tranh muôn hình nghìn vẻ, với tình yêu nước cao độ, vượt muôn trùng thử thách để giành thắng lợi, mang lại độc lập tự do cho dân tộc.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Bắc có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở miền Nam có MTDTGPMN Việt Nam và liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam. Các tổ chức này đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang, tăng cường đoàn kết toàn dân ở cả hai miền Nam - Bắc dưới ngọn cờ độc lập dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà. Từ 30-1 đến 4-2-1977, tại TP. Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ nhất MTTQ Việt Nam được tổ chức đã thống nhất 3 tổ chức MT: MTTQ Việt Nam;  MTDTGPMN Việt Nam; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ hòa bình Việt Nam lấy tên là MTTQ Việt Nam.

Từ đó đến nay, MTTQ Việt Nam đã trải qua 8 lần đại hội. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam đều thể hiện vai trò và sức mạnh đại đoàn kết của mình. Điều đó tiếp tục khẳng định MTTQ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

P.Tuyết (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN