Mặt trận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2019

13/03/2019 - 22:28

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Sáng 13-3-2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2019.

Tham dự và chủ trì hội nghị ở điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng 2.256 đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Bến Tre, có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, TP. Bến Tre.

Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2019 gồm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam.

 Đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội. Cấp huyện có 19/712 đơn vị. Các địa phương phải đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam theo yêu cầu: Cấp xã hoàn thành trong quý I-2019, cấp huyện hoàn thành trong tháng 5-2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7-2019. 

Đối với nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả để có những đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN