Mít-tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

20/06/2019 - 21:56

Tiết mục văn nghệ tại buổi mít tinh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi mít tinh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mít-tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Báo cáo kết quả đại hội, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm cho rằng: Kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua đã thể hiện sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp từ tháng 9-2018.

* Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 285/290 đại biểu chính thức đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 95 ủy viên; Ban Thường trực 9 vị, gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 5 ủy viên. Ông Đoàn Văn Đảnh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN