Mỏ Cày Bắc: Tăng cường kiểm tra, giám sát, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm

17/09/2018 - 07:43

Trong thời gian qua, Huyện ủy, cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa và hàng năm sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hoàn thành chương trình KT, GS hàng năm đúng tiến độ, thời gian quy định. Việc thi hành kỷ luật trong đảng cơ bản chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, KT đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần kéo giảm số lượng đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Đoàn UBKT Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về nguồn thăm Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Trung ương tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CTV

Đoàn UBKT Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về nguồn thăm Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Trung ương tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CTV      

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy; Chương trình KT, GS toàn khóa của Huyện ủy. Trên cơ sở đó, hàng năm, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện chương trình KT, GS; chỉ đạo các cấp ủy, UBKT căn cứ vào nghị quyết năm của Huyện ủy xây dựng chương trình KT, GS và triển khai tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo từng thời gian, Huyện ủy chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc và chương trình KT, GS toàn khóa cho phù hợp. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, đã có 1 lần điều chỉnh chương trình KT, GS toàn khóa của Huyện ủy; 2 lần bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy đã xây dựng 90 đầu công việc; trong đó có đề ra đầu công việc “tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” để lãnh đạo thực hiện công tác KT, GS. Huyện ủy giao UBKT Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch về nâng cao chất lượng công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả KT, GS

Thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 54 của Huyện ủy Mỏ Cày Bắc “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, giai đoạn 2016 - 2020” đạt được những kết quả tích cực. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, KT đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh theo thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật được kéo giảm khoảng 40% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trần Văn Kim - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Để thực hiện tốt công tác KT, GS, điều đầu tiên cần phải nói đến đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự sâu sát của cấp ủy đảng. Đối với Mỏ Cày Bắc, bên cạnh những hướng dẫn, quy định của cấp trên, UBKT Huyện ủy đã quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Qua đó, UBKT các cấp có nhiều đổi mới trong công tác KT, xây dựng đội ngũ có năng lực và chuyên môn tốt để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) luôn được các cấp ủy quan tâm, trở thành việc làm thường xuyên, nhất là đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Trong quá trình thực hiện công tác KT, GS, việc phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu và đây cũng chính là mục tiêu của ngành KT.

 “Để làm tốt công tác phòng ngừa, huyện tập trung thực hiện phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp; xã nắm tới hộ gia đình”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách xã, các đồng chí trưởng ngành, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, hỗ trợ ấp, nắm bắt tình hình ở cơ sở để kịp thời xử lý hoặc báo cáo về trên” - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Văn Kim nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành KT Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018) , ngày 15-9-2018, UBKT Huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức về nguồn thăm Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Trung ương tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Tham gia chuyến về nguồn có các đồng chí ủy viên, chuyên viên UBKT Huyện ủy; cán bộ KT về hưu; đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN