Mỏ Cày Bắc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về "tam nông"

11/07/2018 - 19:48

BDK.VN - Ngày 11-7-2018, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân tại hội nghị.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân.

Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong huyện về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nâng lên và thật sự mang lại nhiều đổi thay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Công tác quy hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn được chú trọng, nhất là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp phát triển và từng bước chuyển dịch đúng hướng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được quan tâm. Từng bước tăng năng suất lao động, giảm đáng kể chi phí sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú. Bước đầu đã thành lập được 36 tổ liên kết, 4 hợp tác xã. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, đặc biệt là giao thông nông thôn, điện, trường học... đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người từ 11,6 triệu đồng (năm 2009) tăng lên 28,11 triệu đồng (năm 2017). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,34% (năm 2017).

Qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức và hành động. Không khí thi đua xây dựng NTM ở các địa phương khá sôi động. Nhân dân ngày càng thấy rõ hơn vai trò “chủ thể” xây dựng và thụ hưởng. 10 năm qua, toàn huyện đã huy động trong dân được gần 207 tỷ đồng, hơn 85.507 ngày công lao động để xây dựng, cải tạo 308km đường bê-tông, nhựa 7,2km đường dăm cát, xây dựng 353 cầu cây bê-tông, 1 cầu thép… Đến nay, toàn huyện có 2/13 xã được công nhận xã NTM (Tân Thành Bình và Tân Phú Tây), 1 xã đạt 16/19 tiêu chí (Tân Thanh Tây), 1 xã đạt 14/16 tiêu chí (Thành An)… góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và người dân cho sự phát triển chung của huyện. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm việc thành lập các tổ liên kết, hợp tác xã kết hợp với các loại hình dịch vụ để tìm đầu ra ổn định và giảm chi phí sản xuất hàng hóa nông sản; tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân… góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay; tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành chức năng tỉnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn và đê bao, thủy lợi… nhằm tạo sức bật hơn nữa trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện.

Dịp này, huyện đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện nghị quyết.

                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN