Mỏ Cày Bắc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018

06/12/2018 - 20:53

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sơn

Huyện ủy Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 15 để tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,51% (Nghị quyết 9,26%). Thu nhập bình quân đầu người 32,55 triệu đồng/người/năm (Nghị quyết 31,74 triệu đồng). Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả đáng kể: thành lập mới 30/50 doanh nghiệp, tổ chức thành công Hội thi ý tưởng khởi nghiệp, có 20 ý tưởng đạt giải. Xây dựng xã Tân Thanh Tây đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện đạt 3 xã (Tân Thành Bình, Tân Phú Tây, Tân Thanh Tây).

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh, chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định. Việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc. Phát triển đảng viên mới 121/112 đảng viên, đạt 104,3% so với chỉ tiêu.

Triển khai thực hiện nghị quyết năm 2019, Bí thư Huyện ủy Lê Kiến Tính chỉ đạo: Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2019. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc vận động quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua Đồng khởi mới, xây dựng nông thôn mới, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh...

Nguyễn Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN