Mỏ Cày Nam quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

30/10/2019 - 13:36

Giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường Mẫu giáo Tân Hội

Giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường Mẫu giáo Tân Hội.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”, Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Sơn và các trạm y tế xã, thị trấn được duy trì hoạt động khám chữa bệnh khá tốt; xử lý cấp cứu an toàn không có tai biến xảy ra.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, nhất là vào các dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Mạng lưới y tế cơ sở, chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục được kiện toàn. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng mới khang trang.

Đến nay, 100% trạm y tế có bác sĩ, y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, cán bộ đông y, cán bộ dược. 16/17 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020, đạt 94,11%.

Mạng lưới Đông y, Đông dược tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả. 100% xã, thị trấn có tổ chức Hội Đông y và 2 chi hội trực thuộc huyện hội, với 390 hội viên (trong đó có 39 hội viên chuyên nghiệp và 315 hội viên liên kết); duy trì khá tốt hiệu quả các vườn thuốc nam phục vụ điều trị bệnh.

Theo thống kê, 100% gia đình hội viên đều có vườn dược liệu trồng từ 5-10 loại cây thuốc nam. Tỷ lệ nhân dân trồng thuốc nam đạt trên 60%.

Tin, ảnh: Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN