Mỏ Cày Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 12-2019

02/12/2019 - 12:56

BDK.VN - Ngày 2-12-2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 12-2019 cho cán bộ, công viên chức ngành huyện.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia buổi sinh hoạt

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia buổi sinh hoạt.

Tham dự buổi sinh hoạt, các đại biểu được xem những tư liệu, hình ảnh về sự thành lập, phát triển và những mốc son chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cách nay tròn 75 năm - Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; từ trận thắng đầu tiên Phây Khắc, Nà Ngần, góp phần làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” năm 1954 giải phóng hoàn toàn miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng tại buổi sinh hoạt, các đại biểu còn được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh về một số chủ trương của Đảng lãnh đạo công tác đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn hiện nay; một số hình ảnh về hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương của huyện trong thời gian qua.

Thông qua buổi sinh hoạt, góp phần truyền cảm hứng đến cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện về niềm tự hào của truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; cũng như nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trong công tác đối ngoại quốc phòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đóng góp tích cực hơn nữa vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị đang công tác.

Tin, ảnh: Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN