Mỏ Cày Nam triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

10/10/2019 - 21:07

BDK - Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 19-7-2019 của Tỉnh ủy về “Đại hội Đảng bộ 3 cấp”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam vừa triển khai Kế hoạch số 171-KH/HU về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (cấp huyện, cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, huyện đã thành lập 3 tiểu ban và đi vào hoạt động gồm: tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban phục vụ đại hội. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội cấp mình.         

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, chọn Đảng ủy xã Hương Mỹ và Đảng bộ Công an huyện, Đảng ủy Trường THPT Che Guevara làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở; chọn Chi bộ ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ và Chi bộ 5  Trường THPT Che Guevara làm điểm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. đại hội chi bộ điểm trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức trong tháng 1-2020, các đơn vị còn lại kết thúc trong tháng 2-2020; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào tháng 3-2020, các đơn vị còn lại hoàn thành trong tháng 5-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện không quá 3 ngày và dự kiến tiến hành trong tháng 7-2020.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch đại hội các cấp phải thật cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện theo phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

N. Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN