MTTQ và các đoàn thể: Triển khai nhiệm vụ để “bứt phá về đích”

07/02/2020 - 07:17

BDK - Trong khí thế sôi nổi của những ngày tháng đầu năm 2020, với tinh thần “Bứt phá về đích”, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị với quyết tâm cao nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu để “về đích” sớm nhất.

Các đơn vị trong Khối thi đua số 2 (MTTQ và các đoàn thể tỉnh) ký kết giao ước thi đua. Ảnh: H. Hiệp

Các đơn vị trong Khối thi đua số 2 (MTTQ và các đoàn thể tỉnh) ký kết giao ước thi đua. Ảnh: H. Hiệp

5 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Tùng, công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị được phổ biến ngay từ sau tổng kết hoạt động của MTTQ vào cuối năm 2019, gắn với chủ đề của Đại hội “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, với tinh thần “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy đề ra trong năm. Theo đó, MTTQ đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và các công trình chào mừng. Mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyên truyền có hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi 5 trọng tâm trên, MTTQ các cấp và các thành viên cần tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ phối hợp với tổ chức thành viên thực hiện các mô hình, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong 8 sản phẩm chủ lực của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã vận động ít nhất 1 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh vận động Quỹ vì người nghèo. Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2020 vận động đạt trên 10 tỷ đồng và vận động chăm lo “Tết vì người nghèo” năm 2021. Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động xây dựng ít nhất 400 căn nhà tình nghĩa và nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

MTTQ cũng triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2020. Tham gia góp ý, phản biện các dự thảo nghị quyết của Đảng, luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đến MTTQ Việt Nam cấp trên và các ngành liên quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các ngành, đoàn thể liên quan.

Nhiệm vụ của các tổ chức thành viên

Với Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra bằng Nghị quyết số 04, ngày 17-12-2019 và được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 125. Theo đó, hội đã xác định và đề ra 19 chỉ tiêu cùng với nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo từng quý trong năm 2020. Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết: Ngay từ những tháng đầu năm, hội đã đẩy mạnh các hoạt động, thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm của quý, trong đó có việc hoàn thành các công trình chào mừng các sự kiện chính trị lớn của tỉnh như kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 90 năm Ngày thành lập Đảng, 100 năm Ngày sinh của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Với chủ đề của năm “Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”, phương châm “Đoàn kết - sáng tạo - xung phong - vượt khó”, các cấp bộ Đoàn  đã triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các hoạt động lớn trong 30 hoạt động đã được đề ra trong năm “Bứt phá về đích” như kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, chương trình “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy”, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ, sự kiện chính trị của tỉnh.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu để nỗ lực, phấn đấu trong năm 2020. Với tinh thần “Bứt phá về đích”, công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu được các cấp hội hưởng ứng, tổ chức thực hiện ngay sau Tết. Với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đề ra 8 chỉ tiêu để “bứt phá về đích”, cùng với đó là 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tích cực…

Được biết, hiện nay, việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị đến các cấp cơ sở đã được thực hiện với tinh thần của năm “Về đích”. Nhiều chỉ tiêu được đặt ra mang tính đột phá, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết của nhiệm kỳ. Đến giữa tháng 2-2020, công tác triển khai ký kết giao ước thi đua, công tác phối hợp, giao chỉ tiêu và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu giữa đơn vị ngành với các địa phương sẽ được thực hiện trong quý I-2020.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN