MTTQ Việt Nam các cấp: Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

11/07/2018 - 06:06

BDK - Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng các kế hoạch chuyên đề, giám sát thường xuyên trong hoạt động của mình, tạo tính chủ động trong hoạt động giám sát.

Xây dựng giao thông nông thôn ở xã Phú Sơn (Chợ Lách).

Xây dựng giao thông nông thôn ở xã Phú Sơn (Chợ Lách).

Tăng cường giám sát

MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát được 107 cuộc; trong đó, cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 29 cuộc, cấp xã 73 cuộc về thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy trong xuất khẩu lao động; công tác giảm nghèo, giải quyết thủ hành chính, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, việc thu các loại quỹ, bình xét hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Qua giám sát, MTTQ các cấp đã có những phản ánh, kiến nghị cụ thể đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giám sát những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Hoạt động của ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn cũng được phát huy tích cực. Đã tham gia giám sát 666 vụ việc; trong đó, giám sát đầu tư của cộng đồng 297 công trình. Nội dung chủ yếu là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhất là trong xây dựng xã nông thôn mới, bình xét hộ nghèo, thực hiện chính sách đối với người nghèo, quản lý các nguồn quỹ do người dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương. Qua đó, các nội dung cơ bản được tổ chức thực hiện khá tốt, các hạn chế, thiếu sót được kịp thời nhắc nhở. Đã kiến nghị 10 vụ việc đối với cá nhân liên quan đến các công trình đang thi công, việc thi công không đảm bảo chất lượng công trình.

MTTQ các cấp còn phối hợp với đại biểu Quốc hội, cơ quan chức năng, HĐND cùng cấp giám sát 359 cuộc về các nội dung như công tác cải cách hành chính, thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với tổ chức, cá nhân về thực hiện dân chủ cơ sở, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cấp huyện giám sát thực hiện các quy định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các phạm nhân ở trại giam Châu Bình, trại giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, việc tổ chức thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tích cực tham gia phản biện

MTTQ các cấp tổ chức phản biện 10 cuộc; trong đó, cấp tỉnh 6 cuộc, cấp huyện 4 cuộc đối với các dự thảo nghị quyết về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về đô thị, phát triển đô thị, về cấp nước nông thôn, hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân 55 cuộc xoay quanh các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc của người dân về môi trường. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

Đối với công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện thông qua công tác phối hợp, giám sát, tham gia góp ý đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là thông qua việc giám sát thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, đạo đức lối sống, mối quan hệ nơi cư trú, từ đó có những đóng góp ý kiến, phản ánh mang tính xây dựng để đại biểu dân cử thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng pháp luật cũng được chủ trọng. Đã góp ý kiến 8 dự án luật, 3 dự thảo các văn bản pháp luật; tổ chức tuyên truyền 18.107 cuộc với trên 525 ngàn lượt người dự. Ngoài ra còn tham gia hòa giải 714 vụ, đạt 86,85%. Tiếp 517 lượt công dân phản ánh các vấn đề bức xúc, đã nhận 201 đơn.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, chỉ đạo đối với việc thực hiện, phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên theo Quyết định số 217 ở một số UBND huyện, xã còn thiếu sự quan tâm, phối hợp trong thực hiện. Thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn, bố trí đủ kinh phí cho công tác giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội để công tác này đi vào chiều sâu, thực chất.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN