Mức cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài

08/11/2018 - 20:52

Ngày 26-10-2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5042 về bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh sang Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre số tiền 5,6 tỷ đồng để cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND. Các đối tượng được vay vốn cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất, là thân nhân của người có công cách mạng, là người dân tộc thiểu số: mức vay tối đa là 100 triệu đồng/1 lao động (nguồn vốn Trung ương 50 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh 50 triệu đồng).

2. Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; người trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi tại các địa phương hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội; người tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo thông qua xuất khẩu lao động: mức vay tối đa là 50 triệu đồng/1 lao động từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

3. Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn cần liên hệ với tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức hội, đoàn thể nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ vay vốn; tiếp cận phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố; Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre để được tham vấn về điều kiện đi làm việc ở nước ngoài.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN