Mức đóng bảo hiểm tối thiểu của người lao động tại các doanh nghiệp tăng

11/02/2020 - 21:51

BDK - Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15-11-2019 của Chính phủ ban hành (thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, từ ngày 1-1-2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150 - 240 ngàn đồng so với mức áp dụng năm 2019. Với quy định này, mức đóng bảo hiểm xã hội tổi thiểu của NLĐ và đơn vị sử dụng lao động cũng tăng theo sự thay đổi của mức lương tối thiểu vùng.

Có 4 đối tượng được áp dụng gồm: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động; doanh nghiệp (DN) thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật DN; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo HĐLĐ; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo HĐLĐ (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác quy định của nghị định này).

Nghị định quy định 4 mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc ở DN: Mức 4,42 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 3,92 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; Mức 3,43 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; Mức 3,07 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Trên địa bàn tỉnh, hiện nay áp dụng mức lương tối thiểu vùng II đối với các DN thuộc địa bàn TP. Bến Tre và huyện Châu Thành, vùng III đối với huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Nam, các huyện còn lại áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng IV.

Cũng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN