Năm 2019, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 8,8 tỷ đồng

12/01/2020 - 21:32

BDK - Năm 2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 93 cuộc thanh tra (trong đó có 89 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất), đã ban hành kết luận 39 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 39 đơn vị sai phạm với số tiền 8,837 tỷ đồng.

Các sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như: chi phụ cấp nghề giảng dạy, xét tặng danh hiệu lao động chưa đúng đối tượng; chi không đúng nguồn quỹ; chi ưu đãi giáo viên giảng dạy không đúng quy định; quản lý tài chính lỏng lẻo, cập nhật chưa đầy đủ các chứng từ kế toán, mở sổ sách theo dõi các nguồn thu, chi chưa đầy đủ; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chưa đúng quy định; thiếu kiểm tra giám sát chi kéo dài, chi sai đối tượng bảo trợ xã hội; thanh toán thừa chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi 4,858 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót 3,979 tỷ đồng; xử lý hành chính 17 tổ chức, 60 cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ sai phạm.

Cùng trong năm 2019, Thanh tra chuyên ngành tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 2.519 cuộc đối với 1.593 tổ chức, 6.805 cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 622 cá nhân, 391 tổ chức vi phạm quy định với số tiền 3,22 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 90 triệu đồng; khắc phục sai phạm 3,13 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu như: không đảm bảo điều kiện trong quá trình hoạt động khám, chữa bệnh; vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; vi phạm về tiếng ồn; vi phạm nhãn hàng hóa, kiểm định phương tiện đo lường; vi phạm quy định trong lĩnh vực viễn thông, internet, báo chí xuất bản; vi phạm trật tự an toàn giao thông; hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch; quảng cáo không đúng quy định và vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Cơ quan chức năng đã ban hành 797 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,22 tỷ đồng.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN