Năm 2020, Tỉnh ủy chọn chủ đề “Bứt phá về đích” với mục tiêu là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

10/12/2019 - 13:52

BDK.VN - Chiều 9-12-2019, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, bàn các giải pháp năm 2020.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu

Trên 485 đại biểu của các huyện, thành phố tham dự.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” ngay từ đầu năm, nhất là có sự thống nhất cao giữa sự chỉ đạo của các cấp ủy, với sự điều hành của hệ thống chính quyền, sự giám sát của HĐND các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân.

Hầu hết, 9 trọng tâm theo Nghị quyết Tỉnh ủy đã được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Tình hình tư tưởng trong nội bộ và dư luận xã hội ổn định.

Công tác chuẩn bị đại hội được chủ động triển khai ngay từ đầu, có sự đổi mới cách làm để tạo sự thống nhất về các định hướng lớn, đột phá và chỉ tiêu liên thông đưa vào văn kiện. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt. Công tác dân vận chính quyền được tập trung và có sự chuyển biến tích cực.

Cụ thể, đã có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết đề ra, trong đó 24/24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt. Đặc biệt, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GRDP), thu ngân sách vượt chỉ tiêu và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, hội nghị cũng đánh giá, còn 2 chỉ tiêu không đạt là kết nạp đảng viên và kéo giảm số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết nhiều nơi vẫn còn tình trạng chung chung, chưa sát thực tiễn, tư tưởng thụ động, trông chờ, nhất là trong cụ thể hóa chỉ đạo về công tác chuẩn bị đại hội.

Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội còn thiếu nhạy bén, chậm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, từ đó hiệu quả chưa cao.

Việc phối hợp tháo gỡ "Điểm nghẽn" trong tuyên truyền, vận động và trong tổ chức thực hiện vẫn chưa thật hiệu quả, chưa đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương.

Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một số nơi còn hạn chế, thậm chí có chi bộ không sinh hoạt nhiều tháng liền.

Việc củng cố, nâng chất các tổ chức cơ sở đảng chậm chuyển biến, sa sút hoặc nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết có nơi tập trung chưa đúng mức.

Công tác kết nạp đảng viên giảm so cùng kỳ, nhiều nơi đạt thấp.

Công tác tự kiểm tra, tự giám sát chưa được phát huy. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời, từ đó số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật tăng so cùng kỳ.

Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở nhiều nơi vẫn còn tình trạng hành chính hóa, hiệu quả chưa cao.

Vai trò tham mưu, giúp việc của các ban đảng, đảng ủy, huyện ủy, thành ủy, văn phòng cấp ủy từng bước được cải thiện và phát huy. Tuy nhiên, sự phối hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy có lúc, có việc chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, các khó khăn vướng mắt và đề xuất các giải pháp trong năm trong năm 2020 của các huyện, thành phố.

Các ý kiến cũng đã được các ban đảng giải thích, định hướng ổn thỏa.

Phó bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu​

Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam ghi nhận sự nỗ lực của các ban đảng, các huyện ủy, thành ủy, đã có nhiều giải pháp triển khai công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả nhất định.

Năm 2020, Tỉnh ủy chọn chủ đề là “Bứt phá về đích” với mục tiêu là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục sắp xếp, củng cố, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới. Do vậy, công tác xây dựng Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2020.

Tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy và thực tiễn, dự báo kịp thời những thuận lợi, khó khăn. Chủ động đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất trong triển khai cụ thể hóa các chủ trương và kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phối hợp với các ban xây dựng Đảng tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và phân công, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, như: phong trào xây dựng giao thông nông thôn, Ngày Chủ nhật nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, làm cho người dân thông suốt, tạo sự đồng thuận ngay từ bước đầu triển khai các công trình, dự án. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác đối thoại nhân dân.

                                                                                             Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN