Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

07/12/2018 - 07:37

BDK - Năm 2018, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu (1.250/1.250 công dân). Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần giải pháp khắc phục.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh động viên thanh niên huyện Mỏ Cày Bắc lên đường nhập ngũ năm 2018. ảnh: Đ. Thạch

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tiễn thanh niên huyện Mỏ Cày Nam lên đường nhập ngũ. ảnh: Đ. Thạch

Cần khắc phục các hạn chế

Năm 2018, việc giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. Tuy nhiên, chất lượng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền giáo dục ở từng cấp tuy có tổ chức nhưng thiếu thường xuyên, thường là gần đến đợt giao quân mới tiến hành nên hiệu quả chưa cao. Một số gia đình và thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), chưa thấy hết quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi đăng ký còn viện nhiều lý do để xin được tạm hoãn, trốn tránh thi hành NVQS; thậm chí có địa phương còn công dân trốn, chống lệnh phải đưa ra xử phạt hành chính.

Cơ quan quân sự một số địa phương làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có nội dung chưa sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm tình hình, dẫn đến kết quả tuyển chọn chất lượng còn thấp so với năm 2017. Cụ thể, số thanh niên đạt sức khỏe khi khám giảm 6,49%; giao quân đạt sức khỏe loại 1, 2 giảm 3,06%; đảng viên giảm 0,84%; đặc biệt vẫn còn một số xã giao quân không đạt chỉ tiêu.

Quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số địa phương thực hiện thiếu chặt chẽ. Công tác nắm nguồn công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ chưa tốt, kết quả lấy mẫu xét nghiệm HIV, ma túy đối với công dân trúng tuyển NVQS có 55 trường hợp dương tính (tăng 21 trường hợp so với năm 2017), vẫn còn 14 trường hợp công dân đơn vị nhận quân phải bù đổi do chưa đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Tỷ lệ công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở các địa phương có sự phân hóa chênh lệch về trình độ. Công việc, nơi cư trú của công dân thường xuyên thay đổi nên việc đăng ký, quản lý nguồn ở cơ sở gặp không ít khó khăn.

1.300 công dân nhập ngũ năm 2019

Năm 2019, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao là 1.300 công dân, tăng 50 công dân so với năm 2018. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 hoàn thành tốt chỉ tiêu trên, đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Quốc phòng, cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 14 nội dung tại Công văn số 5671/UBND-NC ngày 30-11-2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, trong đó quan tâm một số vấn đề như sau:

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật NVQS trong nhân dân, nhất là công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ.

Thanh niên huyện Giồng Trôm hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đặng Thạch

Thanh niên huyện Giồng Trôm hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đặng Thạch

 

Kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp đủ số lượng, đúng thành phần, phân công thành viên Hội đồng NVQS thường xuyên đến cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo ngành chuyên môn cấp dưới về công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, tổ chức xét duyệt, bình nghị chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Củng cố, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe NVQS, bổ sung trang thiết bị y tế và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trước khi khám; khám tuyển, kết luận phải chính xác từng công dân, hạn chế thấp nhất đơn vị nhận quân phúc tra phải loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

Thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, các huyện, thành phố tổ chức khung thâm nhập “3 gặp, 4 biết” nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của từng công dân trước khi nhập ngũ để có biện pháp quản lý, tuyên truyền, thuyết phục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công dân an tâm tư tưởng sẵn sàng nhập ngũ.

Danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, đủ điều kiện sức khỏe, trúng tuyển NVQS sẵn sàng nhập ngũ phải niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn và thông báo công khai đến ấp, khu phố để thể hiện tính công khai, minh bạch trong tuyển quân.

Phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, cổ động tạo khí thế sôi nổi trước, trong thời điểm giao nhận quân. Giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp chống lệnh theo Nghị định số 120 của Chính phủ, thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, răn đe và phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Các cấp ủy, chính quyền phải quán triệt sâu sắc và xem đây thực sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, làm cho việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm của tỉnh nói riêng ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quản

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN