Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị

01/05/2019 - 07:34

BDK - Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Chợ Lách và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách (trung tâm) thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Giảng viên chuyên trách Bùi Thị Thúy Bắc báo cáo bài ở lớp học. Ảnh: Q.Hùng

Giảng viên chuyên trách Bùi Thị Thúy Bắc báo cáo bài ở lớp học. Ảnh: Q.Hùng

Giáo dục theo nhu cầu

Trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT hàng năm, trung tâm căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kết hợp với các nội dung, chỉ tiêu đơn vị đặt ra và đem ra thảo luận lấy ý kiến trong cuộc họp đội ngũ giảng viên đầu năm, được thông qua hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị. Kế hoạch giáo dục LLCT cũng được xây dựng dựa trên nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện thông qua kế quả họp rút kinh nghiệm giảng dạy và đăng ký mở lớp năm tiếp theo ở mỗi năm giữa trung tâm và các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Trong năm 2018, Trung tâm phối hợp tổ chức 28 lớp bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ cho 219 học viên, đạt 140% lớp và 159,64% học viên theo kế hoạch năm. Về chương trình các lớp, đơn vị thực hiện các hướng dẫn mới nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài việc báo cáo theo chương trình, Trung tâm còn báo cáo thêm các chuyên đề như: Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm cho đối tượng kết nạp Đảng trong các lớp bồi dưỡng LLCT; tuyên truyền Luật An ninh mạng; tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện, phong trào xây dựng nông thôn mới, Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp… cho các lớp bồi dưỡng LLCT và các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Theo ông Trần Duy Linh - giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách, ngay từ đầu năm, lịch học của các lớp LLCT được Trung tâm xây dựng cụ thể về thời gian, địa điểm và được gửi đến các cơ sở Đảng, các ban, ngành có liên quan và gửi đến các giảng viên. Lịch giảng bài được gửi nhắc lại giảng viên trước từ 1 - 2 tuần để giảng viên sắp xếp lịch công tác. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên được tổ chức họp chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm từ  1 - 2 lần/tháng. Nội dung tập trung vào 3 chủ đề chính: cập nhật thông tin cho công tác giáo dục LLCT, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và công tác tổ chức, điều hành, giảng dạy các lớp trong tháng.

Nâng chất công tác giảng dạy

Hiện Trung tâm có 2 giảng viên chuyên trách, 9 giảng viên kiêm chức. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT, đơn vị đã tập trung vào công tác tổ chức quản lý theo hướng khoa học, hiệu quả; phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực và phù hợp với từng lớp, từng bài, từng đối tượng học viên; đội ngũ giảng viên LLCT đủ về số lượng và chất lượng.

Bà Bùi Thị Thúy Bắc - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách cho biết: Đơn vị luôn chú trọng đến chất lượng đội ngũ giảng viên, xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm góp phần nâng cao công tác giảng dạy LLCT tư tưởng. Ban giám đốc trung tâm luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học về LLCT và tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó là việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, phát huy vai trò của người học, tạo sự hứng thú cho học viên đến lớp. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, Ban giám đốc Trung tâm thường xuyên tổ chức dự giờ thao giảng, qua đó tạo điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy lẫn nhau giữa các giảng viên.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng ở từng thời kỳ. Làm tốt việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cũng đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN