Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

24/11/2019 - 20:21

BDK - Những năm gần đây, tình hình khiếu kiện hành chính xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp. Công tác giải quyết khiếu kiện luôn được ngành chức năng quan tâm, thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của cơ quan nhà nước thẩm quyền và hoạt động tố tụng đối với các vụ án hành chính (VAHC).

Làm tốt công tác tư vấn pháp luật góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện. Ảnh: H. Đức

Làm tốt công tác tư vấn pháp luật góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện. Ảnh: H. Đức

Từ giải quyết đơn thư…

Theo thống kê năm 2018, ngành thanh tra đã giúp các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp gần 395 ngàn lượt công dân, với hơn 271 ngàn vụ việc trên phạm vi cả nước. Thanh tra các cấp đã xử lý hơn 177 ngàn đơn và đã giải quyết trên 24 ngàn vụ việc thuộc thẩm quyền. Ngành tòa án cũng đã thụ lý hàng chục ngàn VAHC và đã giải quyết hơn 50% số vụ.

Tại địa bàn tỉnh, trong 10 tháng năm 2019, cơ quan chức năng tỉnh đã tiếp trên 2,3 ngàn lượt người với hơn 1 ngàn đơn; trong đó có gần 780 đơn đủ điều kiện giải quyết của cơ quan thẩm quyền. Nội dung đơn KNTC thuộc các lĩnh vực liên quan về đất đai, chế độ chính sách, tranh chấp tài sản, văn hóa xã hội; hoặc liên quan trong lĩnh vực hành chính, tư pháp, tham nhũng...

Với vai trò chủ động, ngành thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác giải quyết KNTC (Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC). UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp mới phát sinh trên địa bàn, hạn chế người dân tập trung lên cấp tỉnh và Trung ương.

Các cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết 604/787 đơn có đủ điều kiện giải quyết (đạt 76,75%); số còn lại đang tiến hành xác minh, giải quyết. Ngành thanh tra tỉnh tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Tỷ cho biết: “Để góp phần làm tốt công tác giải quyết KNTC trong thời gian tới, ngành thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người. Toàn ngành nỗ lực tập trung hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2019”.

Đến các vi phạm hành chính

Trên lĩnh vực tố tụng, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/2018/CT-TA ngày 5-12-2018 của Chánh án TAND tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các VAHC.

Trong 10 tháng năm 2019 (đến ngày 31-10-2019), Tòa Hành chính TAND tỉnh đã thụ lý 57 VAHC; đã giải quyết 46 vụ (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, không có án tạm đình chỉ và án quá hạn luật định; có 16 vụ đối thoại thành; không có án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán; có 1 vụ án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Tòa Hành chính TAND tỉnh tổ chức được 1 phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố 27 bản án, quyết định của tòa trên cổng thông tin điện tử của tòa án theo quy định.

Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Biên Thùy cho rằng: “Trong quá trình giải quyết án, Tòa Hành chính đã nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật, chú trọng đến các án lệ và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của TAND tối cao. Đặc biệt là những VAHC đã được rút kinh nghiệm trong xét xử để nhằm đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử”.

Vận dụng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của TAND tối cao, tòa Hành chính TAND tỉnh đã chú trọng công tác đối thoại (theo đúng trình tự, thủ tục). Thông qua thủ tục này, Tòa đã tạo điều kiện, môi trường công lý bình đẳng để các bên đương sự gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau để từ đó đạt được sự thống nhất trong giải quyết nội dung vụ án.

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các VAHC, TAND tỉnh đã có những giải pháp, gồm những vấn đề cơ bản: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ thẩm phán giải quyết án hành chính; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng giải quyết các VAHC cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tòa án với các cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là đối với UBND 2 cấp trong công tác giải quyết VAHC.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN