Nâng cao chất lượng hoạt động ngành hậu cần

12/06/2020 - 07:32

BDK - Trong 5 năm qua, các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện đáng kể, vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về công tác quốc phòng, an ninh chuyển biến khá toàn diện. Công tác huấn luyện xây dựng lực lượng, tuyển quân hàng năm luôn đáp ứng được yêu cầu, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI đề ra.

Sản phẩm tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị trưng bày tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Đặng Thạch

Sản phẩm tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị trưng bày tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Đặng Thạch

Bảo đảm hậu cần

Đến nay, 100% chủ nhiệm hậu cần trung đoàn, trưởng ban hậu cần các huyện, thị trở lên đều được qua trường lớp, 80% nhân viên hậu cần được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ. Đây là nhân tố quan trọng để ngành hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra. Tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác bảo đảm hậu cần cho bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên từng bước đi vào nền nếp.

Công tác xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ phối hợp sát đúng theo kế hoạch của người chỉ huy, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề đạt với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp kiện toàn kịp thời Hội đồng cung cấp từ tỉnh đến cơ sở, để sẵn sàng chỉ đạo, điều hành việc cung ứng nhân tài, vật lực cho các tình huống xấu có thể xảy ra.

Công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng doanh trại bộ đội cơ bản đáp ứng được yêu cầu doanh trại đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; nơi làm việc của Ban CHQS xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng cấp và xây mới.

Hàng năm, các đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất tự túc đạt chỉ tiêu từ 1,5 - 2 triệu đồng/người/năm; phương tiện, nhiên liệu, vật chất hậu cần từng bước được trang bị, đáp ứng được yêu cầu vận chuyển lực lượng vũ trang địa phương thực hiện nhiệm vụ; trong vận chuyển bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hậu cần khu vực phòng thủ

Đạt được những kết quả nêu trên trước hết là do có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy các cấp, đã tạo mọi điều kiện để ngành hậu cần thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó là sự quan tâm hỗ trợ mọi mặt về vật chất, tinh thần của chính quyền địa phương trong tỉnh, tạo động lực thúc đẩy ngành hậu cần quân sự tỉnh phấn đấu vươn lên.

Trình độ, năng lực, khả năng điều hành và tổ chức thực hiện của cán bộ hậu cần từ tỉnh đến cơ sở có bước phát triển mới, luôn bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh để vận dụng hiệu quả vào từng lĩnh vực công tác, cụ thể hóa bằng kế hoạch bảo đảm hậu cần hàng năm.

Hậu cần khu vực phòng thủ ngày càng được nâng cao. Từ đó có sự tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động về công tác bảo đảm hậu cần nói chung và công tác xây dựng hệ thống kế hoạch bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu nói riêng.

Trong thời gian tới, ngành hậu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu cần trong khu vực phòng thủ nói riêng, trong hệ thống chính trị nói chung, để tạo sự đồng thuận của cấp ủy Đảng các cấp, làm tiền đề từng bước quy hoạch chi tiết các khu vực hậu cần tỉnh, huyện, với hình thức kinh tế kết hợp quốc phòng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ quan doanh trại quân sự từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình truyền thống VAC. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, từng bước đưa công tác quản lý ngân sách, vật tư hàng hóa và vật chất hậu cần đi vào nền nếp.

Hồng Quân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN