Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trong lực lượng vũ trang

23/08/2019 - 07:22

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham quan triển lãm sách nhân Ngày sách Việt Nam tại Thư viện tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham quan triển lãm sách nhân Ngày sách Việt Nam tại Thư viện tỉnh.

Những năm qua, hệ thống thư viện trong lực lượng vũ trang (LLVT) đã tập trung thu thập, bổ sung, bảo quản một số lượng lớn tài liệu có giá trị và đã tổ chức đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn về sách báo cho cán bộ, chiến sĩ. Các thư viện đã triển khai nhiều hình thức phục vụ bạn cán bộ, chiến sĩ, bước đầu đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận và khai thác, sử dụng có hiệu quả vốn tài liệu ở các thư viện.

Bên cạnh những kết quả, công tác phục vụ bạn đọc ở các thư viện trong LLVT còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải giải quyết, khắc phục. Đó là hình thức, loại hình phục vụ chưa phong phú; công tác tuyên truyền giới thiệu sách chưa thật sự thu hút bạn đọc; chất lượng phục vụ bạn đọc chưa cao...

Để khắc phục những hạn chế trên, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của bạn đọc; ứng dụng và khai thác hiệu quả công nghệ thông tin. Theo Đại úy Trần Hữu Tuân - Chính trị viên Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, để nắm bắt nhu cầu tin của bạn đọc, thư viện Bộ CHQS tỉnh cần thường xuyên theo dõi, thống kê nhu cầu của bạn đọc để có các biện pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng phục vụ. Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá mức độ thỏa mãn thông tin đối với bạn đọc, phương thức phục vụ tài liệu bằng phương pháp điều tra (sử dụng phiếu yêu cầu, phiếu điều tra, phỏng vấn, quan sát...), từ đó có cơ sở để tăng cường xây dựng nguồn lực thông tin cũng như phát triển các hình thức phục vụ thích hợp tại thư viện.

Thư viện trong LLVT ngoài việc cần tiếp tục quan tâm bổ sung có chất lượng tốt tài liệu truyền thống (tài liệu bằng giấy), phải tập trung bổ sung phát triển nguồn lực thông tin điện tử. Cần tập trung xây dựng và phát triển một số ngân hàng dữ liệu, bộ sưu tập tài liệu số về các vấn đề về khoa học quân sự và quân đội. Ngoài ra, cần lựa chọn, bổ sung các tài liệu số về các lĩnh vực có liên quan khác mà bạn đọc quan tâm. Các ngân hàng dữ liệu số này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tra cứu tin cho mọi đối tượng nghiên cứu, học tập, công tác.

Thượng tá Nguyễn Văn Chí - Trợ lý khoa học quân sự, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu tài liệu của bạn đọc, trên cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động của thư viện những năm vừa qua và ý kiến đóng góp của bạn đọc, cần thực hiện một số biện pháp như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tra cứu tìm tin trên máy tính, khai thác tài liệu đa phương tiện qua mạng thông tin nội bộ, Internet. Các biện pháp này được thể hiện bằng việc đổị mới, hoàn thiện các hình thức phục vụ bạn đọc truyền thống; tổ chức các hình thức phục vụ thông tin điện tử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu sách báo; hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phục tra cứu tìm tin; nâng cao chất lượng dịch vụ hỏi đáp và tư vấn thông tin.

Trong chuyến khảo sát tại thư viện Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thị Vân - Phó chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Cục Chính trị Quân khu 9 chia sẻ: Đối với hoạt động thư viện, cán bộ thư viện là “linh hồn”, đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả công tác thư viện. Cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ bạn đọc đòi hỏi không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, khả năng bao quát, nắm các thông tin bên trong và bên ngoài của các cơ quan thông tin thư viện mà còn phải được trang bị tốt các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp. Các giải pháp nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, có tác dụng định hưóng cho việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc của các thư viện trong LLVT. Vì vậy, khi sử dụng các giải pháp đó, đòi hỏi mỗi thư viện phải linh hoạt, sáng tạo, áp dụng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng thư viện.

“Trong thực tế hoạt động thư viện nói chung, công tác phục vụ bạn đọc nói riêng luôn bị ảnh hưởng bởi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và môi trường phục vụ. Trụ sở thư viện, các phòng đọc, phòng mượn, trang thiết bị kỹ thuật của các thư viện, môi trường phục vụ có vai trò rất quan trọng quyết định đến chất lượng phục vụ bạn đọc. Cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thông tin thư viện, hướng dẫn bạn đọc, quảng bá về thư viện”.

(Thượng tá Nguyễn Thị Vân - Phó chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Cục Chính trị Quân khu 9)

Bài, ảnh: Bảo Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN