Đại đội 1, Tiểu đoàn 516:

Nâng cao chất lượng phối hợp trong quản lý, giáo dục chiến sĩ mới

03/05/2019 - 07:39

BDK - Tiến hành tốt công tác dân vận (CTDV) có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là yêu cầu cấp bách và cần thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Làm tốt CTDV không những giúp quân đội tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, mà còn cùng với nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống và giữ vững an ninh - quốc phòng, qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ mới. Ảnh: Đặng Thạch

Tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ mới. Ảnh: Đặng Thạch

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 413 của Bộ Tư lệnh Quân khu về “Việc nâng cao chất lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục chiến sĩ mới”, trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Đại đội 1, Tiểu đoàn 516 đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Từ khâu bố trí cán bộ vào Tổ CTDV, đơn vị đã chú trọng lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, có khả năng giao tiếp, vận động, thuyết phục quần chúng, có năng khiếu trong tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, có chuyên môn về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiểu biết phong tục, tập quán của nhân dân để bố trí cho phù hợp. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động cho các thành viên trong Tổ CTDV để từng thành viên có dịp học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao kỹ năng, phương pháp tiến hành.

Bên cạnh đó, Đại đội xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ CTDV thường xuyên và trong 2 ngày nghỉ. Quá trình thực hiện, Tổ CTDV luôn là lực lượng nòng cốt giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể địa phương và thân nhân gia đình chiến sĩ mới, nắm chắc các hướng dẫn, quy định của đơn vị. Tìm hiểu tình hình của các địa phương và gia đình để tìm phương pháp hay trong quản lý, giáo dục chiến sĩ mới.

Tổ CTDV và đội ngũ cán bộ các cấp kịp thời trao đổi, giới thiệu những nội dung cơ bản về đơn vị, chế độ tiêu chuẩn của chiến sĩ như: giới thiệu về lịch sử truyền thống, quá trình hình thành và phát triển cũng như nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Tuyên truyền về bản chất truyền thống của Quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ quân trang, phụ cấp, chế độ phép, chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân.... Thông báo với địa phương và gia đình về các quy định của quân đội, đơn vị như: Chiến sĩ không được uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại di động, không lái xe mô tô, xe gắn máy trong thời gian tại ngũ... Đồng thời, tổ chức cho gia đình, địa phương đi tham quan nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, khu vui chơi thể thao của chiến sĩ.

Quá trình thông tin trao đổi, cán bộ các cấp mà nòng cốt là Tổ CTDV đã chủ động tìm hiểu về điều kiện, hoàn cảnh sinh hoạt của địa phương, gia đình, những thông tin có liên quan đến đặc điểm tâm lý, sở trường, sở đoãn của từng chiến sĩ mới, đặc biệt là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn hoặc tiếp thu các nội dung học tập còn chậm để kịp thời làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất những nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, động viên, uốn nắn cho phù hợp.

Tổ CTDV và đơn vị cũng đã tiến hành, lắng nghe, giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của gia đình, địa phương trong công tác quản lý, giáo dục chiến sĩ mới trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở vì nhiệm vụ chung, tạo được sự thống nhất cao giữa đơn vị, địa phương và gia đình trong phối hợp để giáo dục, quản lý chiến sĩ mới.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp trên, đơn vị luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, sức khỏe, năng khiếu, nguyện vọng, hoàn cảnh và thông tin khác của từng gia đình chiến sĩ; từ đó, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả tiếp nhận quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới không ngừng được nâng lên. 100% chiến sĩ mới phấn khởi, an tâm công tác, trách nhiệm cao, tin yêu, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Võ Văn Phil Em (Chính trị viên Đại đội 1)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN