Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

09/01/2019 - 13:22

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Ngày 9-1-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động tiếp công dân năm 2018, đề xuất các giải pháp năm 2019.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, tham luận và thống nhất đánh giá năm 2018, UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các sở, ngành đã bám sát chỉ đạo Trung ương. Tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương quyết liệt thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo qui định. Công tác tiếp công dân, đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện tốt, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật, đề cao vai trò người đứng đầu.

Tại các buổi tiếp xúc định kỳ, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp tỉnh, huyện đều có sự phối hợp theo qui chế và mời các cơ quan, đơn vị liên quan khi có công dân khiếu kiện, kiến nghị.

Toàn tỉnh đã tiếp 3.773 lượt người, giảm 548 lượt người. Qua đó, đã cơ bản giải quyết cho người dân hiểu về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết, làm rõ thắc mắc của người dân, góp phần làm hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp chính quyền, cán bộ làm công tác tiếp dân; đã có sự phối hợp tuyên truyền, giải quyết có nhiệu quả.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao, chưa có sự thống nhất chung, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, cán bộ chuyên môn chưa mạnh, còn để xảy ra sai sót nhiều vụ việc. Công tác tham mưu, đề xuất chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, công tác quản lý đất công còn phức tạp, giải quyết kéo dài. Đo đạc, cắm mốc, cấp sổ còn nhiều sai sót. Công tác an sinh xã hội còn chưa công bằng, dẫn đến người dân so bì, khiếu nại, hòa giải ở cơ sở kết quả đạt thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện, tranh chấp. Các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố xem lại vai trò người đứng đầu, xem đây là nhiệm vụ chính trị. Các trường hợp khiếu nại đông người phải chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm không để phát sinh, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các sở, ngành địa phương phải giải quyết nhanh, hiệu quả các vụ việc cụ thể, phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyển làm cho mọi người thông suốt chủ trương, pháp luật và chấp hành nghiêm các kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Tin, ảnh: H. Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN