Nâng cao hiệu quả̉ hoạt động giảm nghèo các cấp

11/10/2018 - 19:20

Sản xuất cây giống góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: M.An

Sản xuất cây giống góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: M.An

Đến nay, tỉnh đã hoàn thiện bộ máy làm công tác giảm nghèo các cấp. Theo đó, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh thành lập Ban hỗ trợ sinh kế. Đồng thời, tổ chức xây dựng, triển khai quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án sinh kế trên địa bàn tỉnh.

Cấp huyện, xã có 100% UBND huyện, xã đều thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và có phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và thực hiện đề án sinh kế.

 UBND tỉnh cũng đã ban hành 3 kế hoạch về thực hiện đề án sinh kế, chương trình Khởi nghiệp thoát nghèo và tổ chức hội nghị triển khai đến cơ sở. Các sở, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch lồng ghép thực hiện đề án sinh kế vào nhiệm vụ của đơn vị. Các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phân công các thành viên phụ trách, theo dõi, hỗ trợ thực hiện đề án sinh kế và chương trình Khởi nghiệp thoát nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, khó khăn trong công tác triển khai thời gian qua là bộ máy làm công tác giảm nghèo hoạt động chưa đều tay, có nơi thiếu quan tâm chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong thời gian tới, ông Lập cho rằng sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo các xã; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể và có kiểm tra, giám sát việc làm cụ thể. Các địa phương phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Mỹ An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN