Nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác tiếp dân

07/11/2018 - 08:18

Tiếp công dân (TCD) là công việc có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước và quản lý hành chính, bởi qua đó lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật. Xác định được tầm quan trọng đó, đội ngũ TCD từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm nâng cao năng lực và trách nhiệm trong công tác TCD gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đội ngũ tiếp công dân luôn nâng cao năng lực và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hữu Hiệp

Đội ngũ tiếp công dân luôn nâng cao năng lực và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hữu Hiệp

Quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2018, Ban TCD tỉnh đã tiếp xúc 650 lượt công dân đến yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 6 lượt đoàn đông người với 51 lượt công dân). Bên cạnh đó, Ban TCD tỉnh đã tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh TCD và đối thoại giải quyết yêu cầu của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, chỉ đạo giải quyết 459 đơn thư các loại.

Ban TCD tỉnh chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đã kịp thời tiếp xúc các trường hợp công dân đến trụ sở TCD tỉnh yêu cầu giải quyết công việc, qua tiếp xúc đã giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan đúng quy định của pháp luật; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung nâng cao chất lượng công tác TCD, kịp thời giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân. Công tác phối hợp nắm bắt tình hình khiếu nại đông người giữa Ban TCD tỉnh với các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng, cũng như việc phối hợp xử lý các trường hợp khiếu nại đông người, vận động người khiếu nại chấp hành tốt chính sách, pháp luật được nâng cao. Từ cách làm trên, đã tạo được sự hài lòng của người dân, nhiều nội dung đã được giải quyết phù hợp.

Theo ông Võ Thanh Tùng - Phó trưởng ban TCD tỉnh, những kết quả đạt được nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể Ban TCD tỉnh, còn có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong quá trình TCD, giải quyết yêu cầu chính đáng của công dân. Các cấp, các ngành và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị rất chú trọng công tác TCD, tổ chức hòa giải giữa các bên, tổ chức đối thoại bảo đảm công khai, dân chủ, làm rõ nội dung vụ việc, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế khách quan để có phương án giải quyết hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề vướng mắc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác TCD còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các vụ việc đã được giải quyết thấu tình đạt lý nhưng vẫn còn tình trạng một số người khiếu nại cố tình không hiểu hoặc không chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, cố ý khiếu nại kéo dài, gây áp lực với các cơ quan hoặc có nhiều trường hợp người khiếu nại có thái độ, hành vi không tôn trọng cán bộ TCD, gây mất an ninh trật tự. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng thi hành công vụ, dẫn đến hiệu quả hoạt động TCD chưa đạt như mong muốn.

Với tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, mong rằng trong thời gian tới, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh luôn thực hiện nghiêm các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần làm giàu cho mình và cho xã hội.

Gần dân, trọng dân

Với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với năm “Dân vận chính quyền” 2018, tập thể Ban TCD tỉnh và cán bộ TCD từ tỉnh đến cơ sở ra sức học tập phong cách ứng xử và thái độ làm việc của Bác với nhân dân trong công tác TCD để tạo sự gần dân, trọng dân, thấu hiểu dân, kịp thời đề đạt với các cấp lãnh đạo giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân. Phong cách ứng xử và thái độ làm việc của Bác với nhân dân là một trong những tài sản quý báu của nhân loại mà cán bộ TCD thấy tâm đắc nhất và xem đây là chiếc gương soi rọi công việc hàng ngày của chính mình. Đội ngũ TCD luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân với phương châm “Nụ cười công sở ở cán bộ, công chức” để tạo dựng niềm tin ban đầu trong nhân dân khi tiếp xúc với cơ quan công quyền.

Theo ông Lê Hoàng Minh - Trưởng ban TCD huyện Ba Tri, với vai trò của mình, bản thân ông luôn làm tốt công tác tham mưu để Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác TCD và giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân, kết quả hoàn thành đạt 95% số vụ việc được lãnh đạo giao hàng năm. Làm tốt công tác tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp dân theo lịch đăng ký tại trụ sở TCD huyện. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, bản thân luôn quan tâm đến lợi ích của dân, tôn trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của dân, động viên nhân dân phấn đấu tăng gia sản xuất thoát khỏi đói nghèo, “làm giàu cho mình, cho đất nước”.

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới, Ban TCD tỉnh, ban TCD các huyện, thành phố và cán bộ TCD từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về công tác TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gắn với học tập phong cách ứng xử và thái độ làm việc của Bác với nhân dân theo phương châm “Nụ cười công sở ở cán bộ, công chức” trong giai đoạn hiện nay” - ông Võ Thanh Tùng cho biết thêm.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN