Nâng cao nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

11/10/2019 - 13:55

BDK.VN - Ngày 11-10-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, thành phố tham dự.

Đại biểu thống nhất, trong 10 năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng (QP) toàn dân của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. An ninh (AN) chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở được kiện toàn. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thế trận lòng dân, tiềm lực QP - AN được tăng cường, ngày càng vững chắc. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, địa phương về nhiệm vụ quân sự, QP từng bước được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục QP - AN không ngừng đổi mới, đa dạng về hình thức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành về xây dựng nền QP toàn dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mục tiêu, quan điểm về nền QP toàn dân được quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đề nghị Bộ CHQS tỉnh chắc lọc ý kiến phát biểu của đại biểu để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vấn đề xác thực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đánh giá cao kết quả của 10 năm xây dựng nền QP toàn dân. Theo ông Đức, hướng tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.  Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nền QP toàn dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong nội bộ và nhân dân. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, các cấp trong xây dựng nền QP toàn dân. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng nền QP toàn dân.

Các cơ quan, đơn vị ký kết thi đua.

Các cơ quan, đơn vị ký kết thi đua.

Tăng cường công tác vận động quần chúng. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng với Đảng, nhà nước và sự gắn bó quân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡn kiến thức QP - AN cho các đối tượng, nhất là các đối tượng chức sắc, chức việc của các tôn giáo, chủ doanh nghiệp...Qua đó, làm cho nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo gây mất AN, trật tự tại địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, nhà nước, bảo đảm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP, AN; tăng cường tiềm lực QP, AN vững chắc để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội....

Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã công bố quyết định của UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc  trong xây dựng nền QP toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động quyết thắng gắn với thực hiện 75 công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực kỷ niệm 30 năm Ngày hội QP toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019). Thời gian thi đua từ ngày 9-10 đến 22-12-2019. 6 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và 9 Ban CHQS huyện, thành phố chia thành hai cụm ký kết thi đua.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN