Nâng cao trách nhiệm trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy

30/09/2018 - 19:43

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở. Ảnh: H.Đức

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở. Ảnh: H.Đức

Theo thống kê, bình quân mỗi năm cả nước xảy ra 2,97 ngàn vụ cháy, làm chết 81 người, bị thương 198 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,56 ngàn tỷ đồng và 1,2 ngàn héc-ta rừng. Bình quân mỗi năm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thực hiện 1,37 ngàn vụ CNCH, tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng ngàn người, trực tiếp cứu 452 người, tìm được 186 thi thể nạn nhân. Trong đó, có phần đóng góp quan trọng và to lớn của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở.

Tại hội nghị về công tác PCCC&CNCH do Bộ Công an chủ trì, nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở (lực lượng tại chỗ) được lãnh đạo hội nghị đánh giá cao. Nội dung chủ yếu gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng PCCC cho lực lượng tại chỗ; có chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi, mua sắm trang thiết bị PCCC cho lực lượng tại chỗ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức. Xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của lực lượng tại chỗ. Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác cụm, khu công nghiệp hoàn thiện hạng mục PCCC, điều chỉnh phù hợp và đáp ứng với yêu cầu pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản doanh nghiệp; góp phần tạo dựng môi trường an toàn, thu hút đầu tư. Thường xuyên tổ chức hội thao, tập huấn, tọa đàm và trao đổi nghiệp vụ rút kinh nghiệm thực hiện công tác PCCC. Kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong công tác PCCC.

Điều 5 Luật PCCC quy định: “Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đồng thời, luật cũng xác định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình”.

Thiết nghĩ, mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về PCCC. Không để xảy ra cháy, nổ nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản và tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Chí Thiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN