Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

05/08/2020 - 20:51

BDK.VN - Sáng ngày 5-8-2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 trên địa bàn tỉnh và tình hình triển khai thực hiện hệ thống thông tin báo cáo VNPT-LRIS; hệ thống học và thi trực tuyến E-Learning; phần mềm họp trực tuyến V-Meeting. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì cuộc họp.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được xây dựng năm 2015 và hiện hệ thống đã triển khai được 15 đơn vị cấp tỉnh, 9 huyện, thành phố và 157 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 14-7-2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức 3, 4 là 1.016 thủ tục; tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ điện tử là 240 thủ tục.

Đối với hệ thống thông tin báo cáo VNPT-LRIS, VNPT Bến Tre đã thống nhất và chuẩn hóa, số hóa tổng cộng 9 mẫu báo cáo cập nhật lên phần mềm. Hiện tại, các công việc phối hợp chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai thí điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, VNPT Bến Tre đã triển khai hệ thống dạy và học trực tuyến VNPT-ELearning đến 337/369 trường học trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ 91,3%; với 24.816 khóa học; 12.318 giáo viên; 123.018 học sinh tham gia khóa học/175.135 học sinh khai báo trên hệ thống.

Tại cuộc họp, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến nguyên nhân tỉnh đạt tỷ lệ thấp về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; những khó khăn, giải pháp nâng cao tỷ lệ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị rà soát lại tất cả các đầu việc đã được phân công trước đây, xác định những mặt được, chưa được, có kiến nghị, đề xuất cụ thể nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện hệ thống thông tin báo cáo VNPT-LRIS; hệ thống học và thi trực tuyến E-Learning; phần mềm họp trực tuyến V-Meeting.

Rà soát các danh mục, thủ tục để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại đơn vị mình. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền từ trong nội bộ hệ thống chính trị đến người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thời gian tới. “Để tạo ra Chính phủ điện tử phải có người dân điện tử, vì vậy, các đồng chí phải quyết liệt hơn để góp phần tạo ra một đội ngũ người dân điện tử”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.  

Tin, ảnh: Hoa Tranh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN