Năng động, phát huy trí tuệ của người cầm bút trong thời kỳ hội nhập phát triển

11/11/2016 - 07:11
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Song Lý

(Trích phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tại buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi)

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi (11-11-1976 - 11-11-2016), được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Ban biên tập Báo đã tổ chức họp mặt các thế hệ cầm bút đã và đang công tác, cộng tác với Báo Đồng Khởi vào ngày 9-11-2016. 

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Kỷ, Nguyễn Văn Thới, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Ẩn, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Chí Nhân, Trần Công Ngữ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé, các nhà báo hưu trí, đại diện thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Ban biên tập các Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cần Thơ, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, Ấp Bắc, Đài PTTH Bến Tre cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Đồng Khởi.

Nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước dũng cảm của các tầng lớp nhân dân ta, vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng và có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo

Đối với tỉnh nhà, báo chí cách mạng là một bộ phận khắng khít của lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân, gắn liền với phong trào yêu nước của quần chúng do Đảng lãnh đạo từ rất sớm. Ngay khi chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập ở Tân Xuân (Ba Tri) năm 1930, thì những bản tin ngắn thông báo về tình hình, tin tức hoạt động, phổ biến kinh nghiệm đấu tranh, cùng những tờ truyền đơn cách mạng bắt đầu xuất hiện. Đến khi Tỉnh ủy Bến Tre được thành lập, tháng 5-1931, tờ báo Búa Liềm ra đời, tiếp theo đó là tờ Tranh Đấu, rồi đến Lao Động và Dân Chúng, Hy Sinh, Đoàn Kết và Thông tin Bến Tre, Hòa Bình Thống Nhất của những năm 1940 - 1950... Sau ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1-1960, Báo được đổi tên là Báo Chiến Thắng đến ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước 30-4-1975. Ngày 11-11-1976, Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi cho đến hôm nay tròn 40 năm.

Dù được gọi với nhiều tên gọi khác nhau do yêu cầu của từng thời kỳ đấu tranh cách mạng, nhưng có thể khẳng định rằng, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “là người tuyên truyền tập thể, giáo dục tập thể, tổ chức tập thể mọi chủ trương, đường lối của Trung ương và của Đảng bộ địa phương”. Báo chí cách mạng đã trở thành phương tiện nền tảng cập nhật phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để giáo dục toàn Đảng, toàn dân giác ngộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, luôn quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công chúng, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong lao động sản xuất trên các ngành, lĩnh vực.

Là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, Báo Đồng Khởi luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy trong định hướng hoạt động thông tin tuyên truyền. Mặc dù nguồn thu của ngân sách tỉnh nhà thấp, nhưng hàng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều dành nguồn kinh phí đảm bảo cho Báo thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điều đáng ghi nhận là trong thời gian vừa qua, sau khi được củng cố, kiện toàn, Báo Đồng Khởi đã có nhiều khởi sắc, từng bước vươn lên, nỗ lực đổi mới, có sự cải tiến về hình thức và nâng cao chất lượng nội dung. Báo đã kịp thời thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, quê hương tỉnh nhà. Đặc biệt, Báo đã tập trung tuyên truyền đợt triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2011 và đại biểu Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng... Bên cạnh đó, Báo cũng đã tuyên truyền đậm nét các nghị quyết, chỉ thị, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa như: chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu... Qua đó, tạo bầu không khí hân hoan, phấn khởi, tin tưởng trên khắp địa bàn toàn tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, có nhiều đóng góp thiết thực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy tốt tinh thần Chiến Thắng - Đồng Khởi, nhất là thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh là “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; phản ánh chân thực đời sống xã hội, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đồng Khởi cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, luôn đảm bảo đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng trong tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; góp phần giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp... cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, quan tâm xây dựng cơ quan báo vững mạnh, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, trở thành một tập thể giàu sức chiến đấu, năng động, phát huy trí tuệ của người cầm bút trong thời kỳ hội nhập phát triển. Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục đổi mới, cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tờ báo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin bạn đọc tỉnh nhà, làm sao để tờ báo phải thể hiện được thần thái của quê hương Bến Tre Đồng khởi trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ ba, kịp thời phản ánh tâm tư, tình cảm, kiến nghị của người dân, nhất là vấn đề bức xúc, liên quan đến các chế độ chính sách về an sinh xã hội; tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực sự là diễn đàn của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng; lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Người làm báo với con mắt tinh đời phải biết gạn đục - khơi trong, biết phân biệt đúng sai trong thời buổi nhiễu nhương, bản lĩnh, trung thực, tự trọng, tự tin là đạo đức nghề làm báo.

Thứ tư, tăng cường bám địa bàn cơ sở, thông tin đa đạng, nhiều chiều; chú trọng công tác phát hành, sớm đưa báo đến tay bạn đọc; mở rộng đối tượng bạn đọc, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà rộng rãi quần chúng nhân dân. Bên cạnh tờ báo in, Ban biên tập cần phối hợp với các ngành liên quan sớm triển khai Đề án cải tạo, nâng cấp báo mạng điện tử (đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương, kinh phí), theo hướng hiện đại, cập nhật thông tin nhanh, liên lục. Đây chính là xu hướng phát triển của báo chí hiện nay, quyết tâm xây dựng Báo Đồng Khởi điện tử trở thành một trong những trang thông tin quan trọng, không chỉ với người dân sống trong tỉnh mà còn người Bến Tre sống ngoài tỉnh và nước ngoài.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là sự phát triển bùng nổ của báo mạng và các phương tiện kỹ thuật số, giờ đây người đọc có thể tiếp cận thế giới thông tin vào bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa về mặt thông tin như vậy, nếu báo chí nói chung, báo Đảng nói riêng không đáp ứng được nhu cầu thông tin cho công chúng thì tự nhiên họ sẽ tìm đến các nguồn thông tin khác. Chính thực tiễn cuộc sống mới đã đặt ra cho báo Đảng nhiệm vụ hết sức nặng nề và cũng đầy vẻ vang. Nhưng với truyền thống được vun bồi và nối tiếp nhau qua các thế hệ nhà báo, cùng sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, tôi tin tưởng rằng Báo Đồng Khởi sẽ ngày càng khởi sắc, khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Không hổ thẹn với kỳ vọng của lớp người làm báo lão thành, mong đợi của Tỉnh ủy và nhân dân.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Báo Đồng Khởi trong những năm qua. Dù còn một số hạn chế nhất định cần được quan tâm khắc phục nhưng có thể nói, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đồng Khởi đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mặt trận thông tin tuyên truyền.(Tựa do tòa soạn đặt).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN