Ngành thanh tra thụ lý giải quyết 39 đơn thư khiếu nại, tố cáo

01/03/2020 - 20:29

BDK - Tháng 2-2020, ngành thanh tra tỉnh tiếp thường xuyên 57 lượt người. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 45 lượt còn lại là thanh tra các sở, ngành và thanh tra các huyện.

Nội dung tiếp dân chủ yếu là khiếu nại về đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri, các khiếu nại bồi thường về đất đai, kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phản ánh khác.

Toàn ngành thanh tra tiếp nhận 60 đơn (trong đó có 13 đơn không đủ điều kiện xử lý); đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4 đơn, thụ lý giải quyết 39 đơn, trả lại 3 đơn, đương sự rút 1 đơn.

Cơ quan chức năng đã giải quyết 18/39 đơn. Trong số này, đã giải quyết 12/29 đơn khiếu nại, đang thẩm tra xác minh 17 đơn; đã có kết luận 1/3 đơn tố cáo, đang thẩm tra, xác minh 2 đơn; ban hành văn bản giải quyết 5/7 đơn kiến nghị, đang tiến hành xác minh 2 đơn.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN