Ngành thanh tra xử phạt sai phạm hơn 380 triệu đồng

27/10/2019 - 19:23

Trong tháng 10-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 23 cuộc thanh tra, kết thúc 14 cuộc, ban hành kết luận 7 cuộc. Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ chính sách. Qua thanh tra, phát hiện 3 đơn vị sai phạm về việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, đã kiến nghị thu hồi số tiền 9,11 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 158 cuộc đối với 51 tổ chức, 259 cá nhân. Qua đó, phát hiện 142 cá nhân, 16 tổ chức vi phạm. Đã ban hành 59 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 381,9 triệu đồng; nhắc nhở 266 cá nhân, tổ chức vi phạm.

Tháng 10-2019, toàn ngành tiếp 68 lượt người. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp: 46 lượt người; còn lại do Thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành phố. Nội dung chủ yếu là khiếu nại về đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri và các khiếu nại, kiến nghị khác về đất đai, phản ánh đạo đức nhà giáo.

Cũng trong tháng 10-2019, ngành Thanh tra đã thụ lý giải quyết 90 đơn (24 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo và 63 đơn kiến nghị). Cơ quan chức năng đã giải quyết 11 đơn và đang thẩm tra, xác minh 79 đơn.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN