Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về phát triển du lịch Thạnh Phú

23/06/2020 - 13:23

BDK.VN - Ngày 23-6-2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú” do Trường Đại học Văn Hiến (TP. Hồ Chí Minh) chủ trì thực hiện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân đánh giá kết luận nghiệm thu đề tài.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân đánh giá kết luận nghiệm thu đề tài.

Đề tài được thực hiện trong 18 tháng, từ tháng 11-2018 đến tháng 4-2020, do PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, Trường Đại học Văn Hiến làm chủ nhiệm đề tài.

Kết quả, đề tài xác định được tài nguyên du lịch, sức chứa và ngành du lịch huyện Thạnh Phú; đánh giá xu hướng thị trường và thị trường mục tiêu của du lịch Thạnh Phú; danh mục sản phẩm ưu tiên và định hướng sản phẩm du lịch Thạnh Phú; đưa ra sản phẩm cụ thể là tour du lịch “Thiên nhiên và tình người Thạnh Phú, Bến Tre” cùng 3 mô hình điểm du lịch: Mô hình điểm du lịch thiên nhiên, mô hình điểm du lịch nông nghiệp và mô hình điểm du lịch văn hóa.

Đại diện Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân đã góp ý một số nội dung để đơn vị thực hiện hoàn chỉnh, chỉnh sửa như: Việc sử dụng bảng biểu, so sánh thực tế, các điểm đặc thù của huyện, bổ sung thêm về hiệu quả kinh tế của tour du lịch được xây dựng... Và một số kiến nghị như: Đề nghị huyện Thạnh Phú phải có kế hoạch để triển khai cụ thể nội dung, kiến nghị ngành, tỉnh tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ thêm cho việc ứng dụng kết quả đề tài, các doanh nghiệp du lịch cùng tham gia trong quá trình ứng dụng đề tài...

Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh kết luận: Đề tài đạt theo yêu cầu đề ra với 3 đánh giá loại xuất sắc, 5 đánh giá loại đạt. Đơn vị thực hiện tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Sau khi hoàn chỉnh đề tài theo quy định, UBND tỉnh Bến Tre sẽ có quyết định công nhận kết quả và giao các đơn vị triển khai ứng dụng, thực hiện các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tin, ảnh: Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN