Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

27/01/2019 - 21:05

Bà Dương Thị Lan (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Tôi có 6 anh chị em. Cha mẹ chúng tôi đã già yếu, không còn minh mẫn. Em trai út của tôi là người chưa thành niên.

Xin hỏi: Theo quy định của pháp luật thì ai sẽ là người giám hộ đương nhiên cho em trai út của tôi? Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ ra sao?

Thắc mắc của bà được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Điều 52 Bộ Luật Dân Sự năm 2015, quy định về người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ; người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha mẹ đều mất năng lực dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ, được xác định theo thứ tự sau đây:

“1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ;

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại Khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ;

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ”.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: “Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, trong số 5 anh chị em của bà có thể thỏa thuận nhau để cử ra người giám hộ đương nhiên cho người em trai út.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN