Nguy cơ dịch bệnh vật nuôi còn cao

28/11/2019 - 21:19

BDK - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn tỉnh năm 2020.

Năm 2019, địa bàn tỉnh xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi. Trong đó, dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi heo của tỉnh và dịch còn đang tiếp diễn.

Đánh giá các yếu tố nguy cơ xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất cao do qua kết quả giám sát vi-rút lở mồm long móng, cúm gia cầm cho thấy, vi-rút gây bệnh còn lưu hành trong đàn vật nuôi tại những địa phương chăn nuôi trọng điểm. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm, tai xanh và lở mồm long móng tại các hộ chăn nuôi chưa đủ để tạo miễn dịch đối với đàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND các cấp chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch của tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN