Nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND

19/06/2020 - 08:20

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, toàn tỉnh hiện có 10/157 xã, phường, thị trấn thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Sau đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến có 2/9 huyện, thành phố thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, gồm huyện Bình Đại, huyện Châu Thành.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Huỳnh Hoa

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Huỳnh Hoa

Thống nhất trong lãnh đạo

Hiện toàn tỉnh có 10/157 xã, phường, thị trấn thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gồm: xã Bình Thạnh, Thạnh Hải, Giao Thạnh (Thạnh Phú); Định Thủy (Mỏ Cày Nam); Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc); Phường 4 và Phường 7 (TP. Bến Tre); xã Mỹ Chánh (Ba Tri); xã Vang Quới Tây (Bình Đại); xã Tường Đa (Châu Thành). Dự kiến, sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 toàn tỉnh sẽ bố trí thêm 6 xã thực hiện mô hình, gồm: Long Thới, Hòa Nghĩa (Chợ Lách); Tân Thạch (Châu Thành); Thành An, Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc); An Định (Mỏ Cày Nam).

Thời gian qua, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy quan tâm lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn nhân sự phù hợp, đảm bảo dân chủ, khách quan. Những đồng chí được bố trí giữ chức bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã có trình độ, năng lực tương đối toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, là những đồng chí có kinh nghiệm và từng giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã. Hàng năm, các đảng ủy xã, phường thực hiện mô hình đều được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, hầu hết các đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đắc cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Nhìn chung, việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã là phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, điều hành các mặt công tác tại cơ sở, hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Đánh giá về chủ trương này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến khẳng định, việc nhất thể hóa hai chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương được kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ hơn. Đã khắc phục được tư tưởng trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đề cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu.

40 - 60% xã, phường thực hiện mô hình

Qua thực hiện các mô hình góp phần giảm bớt các vị trí, chức danh lãnh đạo, giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, tăng thêm thu nhập cho cán bộ và tiết kiệm được một phần ngân sách chi cho con người, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính hiện nay. Đồng thời, cũng giúp cho cán bộ tham mưu nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực, tính quyết đoán, tự chịu trách nhiệm, nhất là cấp phó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy do chưa thật sự chủ động, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên thực hiện nhất thể hóa chức danh còn ít và khi thay đổi cán bộ thì không duy trì thực hiện mô hình. Một người thực hiện 2 chức danh nên thời gian tham dự hội họp nhiều, mất thời gian. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên, từ đó phần nào ảnh hưởng đến chức năng lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền.

Qua thí điểm mô hình cho thấy, khi triển khai thực hiện mô hình cần nghiên cứu kỹ về tình hình từng địa phương, chọn những địa phương có kinh tế - xã hội ổn định, nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn và có trình độ, năng lực công tác tốt. Hệ thống chính trị phải vững mạnh thì thực hiện mô hình có nhiều thuận lợi. Các đồng chí được phân công thực hiện mô hình phải được đào tạo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có sức khỏe tốt, uy tín, năng lực và kinh nghiệm toàn diện trong công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, từng giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã sẽ là nhân tố quyết định sự thành công trong thực hiện mô hình.

“Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phấn đấu thời gian tới có 40 - 60% xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện mô hình” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho biết thêm.  

“Hầu hết các đảng bộ xây dựng và ban hành quy chế làm việc Ban Chấp hành đảng bộ xã có xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã nên trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được thông suốt”.

(Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN