Nhiều chương trình liên kết, hợp tác để phát triển

05/12/2019 - 20:29

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo quy định, làm cơ sở để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với công tác xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh, hiện đơn vị tư vấn (Công ty Roland Berger - Singapore) đã hoàn thành giai đoạn 1 (đánh giá hiện trạng) và giai đoạn 2 (xây dựng tầm nhìn), đang hoàn chỉnh giai đoạn 3 (chiến lược phát triển các ngành mũi nhọn) và xây dựng dự thảo giai đoạn 4 (giải pháp động lực cho các chiến lược). Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2019.

Tỉnh cũng đã phối hợp lập Đề án liên kết phát triển tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long và đang được tiếp tục triển khai thực hiện, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất Dự án xây dựng vùng sản xuất dừa theo hướng an toàn, chất lượng cao ở Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN