Nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

08/10/2019 - 19:50

Trong 9 tháng năm 2019, công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp (KN) được triển khai rộng khắp, khá hiệu quả, tập trung vào các hoạt động: hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng, triển khai thực hiện dự án KN, thương mại hóa sản phẩm; kết nối nguồn vốn KN; kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ 403 lượt ý tưởng, dự án KN và đã hỗ trợ trực tiếp cho 219 ý tưởng, dự án. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) hỗ trợ 7 doanh nghiệp KN của tỉnh tham gia Hội chợ thực phẩm và đồ uống Thái Lan năm 2019 (Thaifex 2019), kết hợp nghiên cứu việc xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn sản phẩm của các doanh nghiệp Thái Lan, tham gia đoàn học tập kinh nghiệm tại Đài Loan do VCCI Cần Thơ tổ chức...

Mạng lưới cố vấn KN tỉnh Bến Tre được hình thành và từng bước tổ chức được nhiều hoạt động kết nối, thu hút sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp; đã tổ chức được 21 sự kiện kết nối cố vấn KN.

Công tác kết nối, hỗ trợ vốn cho KN cũng được quan tâm thực hiện tốt, cụ thể có 475 dự án, doanh nghiệp KN với tổng kinh phí khoảng 23 ngàn tỷ đồng từ các nguồn vốn: Quỹ Khoa học và Công nghệ, Quỹ hợp tác công tư (PPP) và Quỹ đồng tài trợ (CFAF) của Dự án AMD Bến Tre, Quỹ đầu tư KN tỉnh, nguồn vốn khuyến công, vốn vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại, các nguồn vốn lồng ghép khác.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN