Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực

11/12/2019 - 07:25

BDK - Thời gian qua, tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia. Đó là phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Trao nhà tình nghĩa cho người nghèo ở Giồng Trôm. Ảnh: T. Huyền

Trao nhà tình nghĩa cho người nghèo ở Giồng Trôm. Ảnh: T. Huyền

Chung tay vì người nghèo

Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững của Tỉnh ủy. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ để tham mưu tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khai thác tối đa nguồn lực hỗ trợ người nghèo. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019; kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019; kế hoạch tổ chức các hoạt động tại 19 xã điểm thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững năm 2019; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tỉnh năm 2019. Trong năm 2019, công tác giảm nghèo của tỉnh được chú trọng thực hiện, ước đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 5,3%.

 Phát triển doanh nghiệp

Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “DN Bến Tre hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020 gắn với phong trào Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, khách quan, hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và DN. Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, DN phát triển. Tỉnh đã công bố bộ thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX) theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển HTX. Ngoài ra, hiện nay, tỉnh đang thực hiện quy trình lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025.

Trong năm, đã thành lập mới 9 HTX với 844 thành viên. Đến nay, toàn tỉnh có 144 HTX hoạt động trên 8 lĩnh vực với 36.358 thành viên, tổng vốn điều lệ là 272 tỷ đồng. Các hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ DN đạt kết quả tốt, với nhiều hoạt động, diễn đàn kết nối khởi nghiệp. Đã vận động, hỗ trợ 56 hộ kinh doanh chuyển lên DN, phát triển mới 88 DN khởi nghiệp, các DN khởi nghiệp có quy mô vốn tuy nhỏ, nhưng hoạt động tương đối ổn định và thị trường ngày càng mở rộng. Các thành phần kinh tế tư nhân cũng tiếp tục được duy trì và phát triển, trong năm đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký DN cho 432 DN và 272 đơn vị trực thuộc, với vốn đăng ký ban đầu 3.815 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 4.503 DN với vốn đăng ký 37.382 tỷ đồng và 2.477 đơn vị trực thuộc. 

 Thực hiện văn hóa công sở

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền “Kiến tạo và phục vụ”.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3334 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời, đã tổ chức phát động tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh.

V. Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN