Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác Mặt trận

08/01/2019 - 20:23

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xem xét tặng bằng khen cho 212 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 179 cá nhân đủ điều kiện và tặng bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân. Đề nghị Bộ Công an xem xét tặng bằng khen cho 3 tập thể, cá nhân; đề nghị và được UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân, xem xét tặng bằng khen cho 64 tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, ban hành và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018, hướng dẫn công tác thi đua đến các huyện, thành phố. Kết quả kiểm tra xếp loại cuối năm: 572/986 ban công tác Mặt trận xuất sắc (58,01%), 377/986 đạt mạnh (38,23%), 37/986 đạt khá (3,7%); 66/164 Mặt trận cấp xã đạt xuất sắc (40,24%), 93/164 đạt mạnh (56,7%) và 5/164 đạt khá (3,04%); cấp huyện: có 7 đơn vị đạt loại vững mạnh (mức 1); 2 đơn vị khá (mức 2).

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN