Nhìn lại sau 18 năm xây dựng đời sống văn hóa, bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa

29/10/2018 - 07:47

Để tiếp tục nâng chất các tiêu chí và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đạt hiệu quả, các bài học kinh nghiệm, các giải pháp đã được ngành chức năng cũng như các địa phương, đơn vị xác định. Trong bối cảnh xã hội mới với nhiều thách thức đặt ra, cần có sự chung tay của toàn xã hội để phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Người dân ở xã An Hiệp, Châu Thành dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Ánh Nguyệt

Người dân ở xã An Hiệp, Châu Thành dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền

Bài học kinh nghiệm từ Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, địa phương nào có cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo, ban vận động khu dân cư quan tâm phối hợp thực hiện tốt các nội dung phong trào thì nơi đó phong trào được duy trì, phát triển, mang tính toàn diện và đảm bảo sự bền vững.

Ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho rằng, duy trì xây dựng đờ̀i sống văn hóa là tạo thuận lợi xây dựng nông thôn mới (NTM). Ngược lại, nếu buông lỏng thì phải bắt đầu lại rất khó khăn. Đã xảy ra nhiều trường hợp địa phương nhận được nguồn vốn để thực hiện các công trình nhưng không huy động đượ̣c sức dân đố́i ứng, vốn không giải ngân đượ̣c, tạo một điểm “nghẽn” trong xây dựng NTM.

Điều này cho thấy, văn hóa phải thể hiện sâu sắ́c từ nếp nghĩ, nếp sống, đến chuyển đổ̉i nhận thức và hành vi, càng lâu ngày càng thấm sâu mới có thể nhìn thấy được thành quả. Mặt khác, nếu không duy trì, phát triển các thành quả từ phong trào TDĐKXDĐSVH thì khó để tiếp tục tạo ra các giá trị khác, mà trước nhất là khó để xây dựng thành công xã văn hóa NTM hay các phong trào trong xây dựng xã NTM.

Từ kết quả kiểm tra nâng chất xã văn hóa năm 2018, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đề ra giải pháp là cần phát huy hơn nữa tinh thần của ban chỉ đạo các xã, ban vận động của ấp. Trong đó, quan trọng là các xã, ấp tự kiểm tra, tự đánh giá, tự nhìn nhận về hạn chế để biết mình đang ở mức độ̣ nào trong tổng số 35 tiêu chí văn hóa. Đi kèm là tập trung giải pháp để khắc phục các hạn chế đó. Lưu ý thực hiện tốt công tác dân vận; gần dân để lắng nghe và hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy sức dân, nêu cao vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi lĩnh vực. Khi đó, người dân sẽ tích cực tham gia, sáng tạo để tạo những giá trị mới, thành quả mới và giữ gìn, phát huy thành quả đó một cách bền vững.

Nâng chất tổ nhân dân tự quản

Để nâng cao chất lượng phong trào, bên cạnh việc mở rộng, đa dạng hình thức tuyên truyền, vấn đề cần quan tâm là chú trọng chất lượng, nội dung tuyên truyền để thông tin đến được với người dân. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện tới cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân.

Điều cần làm hiện nay là củng cố, duy trì và nâng chất lượng các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, vận động bà con tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương kịp thời, hiệu quả. Về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Tùng, công chức văn hóa - xã hội xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách cho hay: “Muốn duy trì, nâng chất sinh hoạt tổ NDTQ, công an và MTTQ xã cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng nội dung sinh hoạt tổ NDTQ ở địa phương và vận động bà con tham dự. Nội dung sinh hoạt cần phong phú và phù hợp với đặc điểm của tổ. Đồng thời, người tổ trưởng phải nêu cao vai trò và trách nhiệm của mình trong tập hợp, vận động bà con tổ viên, linh hoạt trong cách sinh hoạt để tạo uy tín, nói bà con nghe”.

Sinh hoạt tổ NDTQ hàng tháng là đầu mối gắn kết bà con xóm giềng. Đây cũng chính là điểm mấu chốt trong thực hiện công tác tuyên truyền, giúp bà con nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm được các tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa. “Khi họp tổ, người dân cùng nhắc nhau mỗi nhà tự giác dọn dẹp vệ sinh tại nhà mình trước rồi đến cảnh quan chung trong tổ, ấp và xã. Nhờ đó, trên 90% hộ gia đình sản xuất nông nghiệp của xã thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình vườn xanh - sạch - đẹp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở thông thoáng”, anh Nguyễn Văn Tùng nói.

Gắn kết các phong trào thi đua

Trong chuyến kiểm tra nâng chất các tiêu chí xã văn hóa, ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gợi mở nhiều giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh: “Xây dựng đời sống văn hóa phải gắ́n và hướng đến phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh của địa phương. Bởi khi kiểm tra các ấp, xã văn hóa nói chung thì điều đầ̀u tiên là phải quan tâm phát triển kinh tế như thế nào. Nhất thiết phải làm cho thu nhập bình quân đầ̀u người tăng lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo”.

Trong phát triển kinh tế, ứng dụng nhiều giải pháp tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đây là việc phải làm để giúp đạt tiêu chí 13 trong xây dựng NTM.

Về môi trường, mỗi địa bàn có đặc thù riêng nên giải pháp về xử lý môi trường phải luôn được xem trọng trong nâng chất xã văn hóa. Đây cũng là tiêu chí khó, thường là tiêu chí sau cùng phải đạt đượ̣c của các tiêu chí xây dựng xã NTM nên rất cần đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó cần quan tâm việc biểu dương, nhân rộng những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện phong trào. Đặc biệt đề cao những sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện phong trào. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời để cổ vũ, động viên phong trào.

18 năm, phong trào TDĐKXDĐSVH đã trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, là cầu nối gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận độ̣ng khác trong nhân dân. Qua đó đã minh chứng rằ̀ng, xây dựng đời sống văn hóa là nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Mặc dù thời gian gần đây, có lúc, có nơi, phong trào có dấu hiệu lắ́ng dịu, song các giá trị to lớn của phong trào sẽ không dừng lại mà cần tiếp tục được phát huy để tạo ra các giá trị mới, giúp quê hương không ngừng đổ̉i mới và phát triển toàn diện mọi mặt đời sống.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 18 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhắc lại lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để nhấn mạnh rằng: Bên cạnh quan tâm đến phát triển kinh tế, cần quan tâm đến vấn đề phát triển văn hóa. Xem đây là việc làm quan trọng của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhiều lần nhấn mạnh: Phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội, phải chăm lo, bồi dưỡng, phát triển con người Việt Nam đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập thế giới, đồng thời đủ “sức đề kháng” với mặt trái văn hóa trong giai đoạn toàn cầu hóa.

T. Đồng - Ph. Hân - C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN