Những điểm mới trong quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

14/05/2018 - 05:58

BDK - Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban hành ngày 15-11-2017 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 181 của Bộ Chính trị (khóa XI). Quy định số 102 được hoàn thiện rõ, cụ thể hơn, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Chanh

Đồng chí Nguyễn Văn Chanh

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Chanh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nội dung cốt lõi m2à Quy định số 102 giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn xử lý đảng viên vi phạm?

- Đồng chí Nguyễn Văn Chanh: Đó là một số nội dung trong Quy định  số 181, Hướng dẫn số 09 chưa cụ thể; chưa bao quát hết các lĩnh vực hoạt động mà đảng viên tham gia, nên một số vi phạm của đảng viên chưa được quy định cụ thể, gây khó khăn trong quá trình xử lý kỷ luật. Ví dụ như có những đảng viên vi phạm cùng một nội dung như nhau, nhưng sinh hoạt đảng ở đơn vị, địa phương khác nhau thì bị xử lý kỷ luật hình thức khác nhau, như: mất thẻ đảng viên, sử dụng bằng cấp không hợp pháp, sinh con thứ 3, đánh bạc…; tại Khoản 1, Điều 1, Chương I trong Quy định số 181 có nêu: “… Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định để xử lý kỷ luật cho phù hợp” nên mỗi nơi vận dụng khác nhau.

Một số cụm từ trong Quy định số 181 nêu chưa đầy đủ, cụ thể, còn chung chung hoặc quy định gộp nhiều nội dung vi phạm, dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau hoặc khó hiểu, khó vận dụng như cụm từ “làm những việc pháp luật không cấm…”, “thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết”, “đốt đồ mã với số lượng lớn”, hoặc vi phạm mất đoàn kết nội bộ... rất khó xác định dẫn đến khó thực hiện hoặc một số nội dung vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh như xúc phạm nhân phẩm, việc cưới, việc tang quy mô lớn, xem bói…

Một số vi phạm của đảng viên hiện nay tương đối phổ biến theo các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chưa đưa vào trong quy định; thời hiệu xử lý hành chính đã được luật quy định, trong khi Đảng thì chưa... Ngoài ra, công tác xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng một số nơi thực hiện chưa nghiêm, thiếu kịp thời; công tác tự phê bình và phê bình xây dựng nội bộ còn hạn chế, tình trạng nể nang, ngại va chạm vẫn còn xảy ra nhiều nơi khá phổ biến nên dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật. Đây là những hạn chế được khắc phục phần lớn tại Quy định số 102 của Bộ Chính trị lần này.

* Đồng chí đánh giá như thế nào về Điều 16: Vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí?

- Quy định số 102 của Bộ Chính trị quy định rất cụ thể nhiều nội dung vi phạm mới về phòng chống tham nhũng, lãng phí như: Tổ chức du lịch; giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà; buông lỏng lãnh đạo quản lý để xảy ra tham nhũng; không chỉ đạo tổ chức kiểm tra đôn đốc việc kê khai tài sản thu nhập; sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân trái quy định; cố ý cản trở việc thu hồi tài sản tham nhũng; cố ý chỉ đạo xử lý hành chính, kinh tế đối với hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm; bao che, cấu kết với doanh nghiệp để trục lợi…  Qua đó, khi xem xét xử lý kỷ luật đảng viên không cần phải đối chiếu với các văn bản quy định khác như: Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 55-QĐ/TW về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện suy thoái được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Tăng hình thức kỷ luật từ khiển trách (Quy định số 181) lên hình thức cảnh cáo hoặc cách chức một số nội dung như: Tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách…; kê khai và giải trình về biến động, nguồn gốc tài sản không trung thực. Từ kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Quy định số 181) lên kỷ luật khai trừ như: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính; nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ. Tham ô tài sản, lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu; bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật…

Qua đó cho thấy, Quy định số 102 đã bổ sung nhiều nội dung, hình thức kỷ luật cụ thể, sát thực tiễn hiện nay hơn, với mục đích tăng cường, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các hành vi vi phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Hùng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN