Nỗ lực xây dựng giao thông nông thôn

11/12/2019 - 07:25

BDK - Những đóng góp của Đề án số 3333 xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 đang giúp cho nhiều vùng nông thôn phát triển giao thông. Chỉ còn vài tuần nữa, đề án đã bước vào năm cuối thực hiện với rất nhiều việc cần làm bằng tinh thần khẩn trương.

Ngày Chủ nhật nông thôn mới tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: Nguyễn Dừa

Ngày Chủ nhật nông thôn mới tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: Nguyễn Dừa

Điểm lại Đề án số 3333

Tính đến tháng 10-2019, toàn tỉnh có 18 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí (TC)  nông thôn mới (NTM). Trong đó, theo đánh giá của ban chỉ đạo cấp huyện không có xã nào đạt cả 4 TC “cứng” (gồm: TC giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh). Đó là các xã: Định Trung, Vang Quới Đông, Phú Vang, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thừa Đức, Long Hòa, Bình Thới, Bình Thắng (Bình Đại), Phước Long, Tân Hào, Bình Hòa, Long Mỹ, Hưng Nhượng, Hưng Phong, Thuận Điền, Tân Thanh, Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm).

Riêng Đề án số 3333, khi xây dựng đề án, do điều kiện nguồn vốn còn hạn chế nên việc xây dựng cơ bản đạt TC số 2 về giao thông vào năm 2020 thực hiện theo hai hướng: đối với các xã được UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng đạt chuẩn NTM sẽ được tỉnh khảo sát, thống nhất danh mục công trình giao thông để triển khai thực hiện nhằm xây dựng đạt TC số 2 về giao thông.

Đối với các xã chưa đăng ký đạt chuẩn NTM (kể cả xã đạt dưới 10 TC), mỗi xã đăng ký thực hiện 1 tuyến đường xã hoặc đường từ trung tâm xã đến đường huyện để trình tỉnh khảo sát và cho chủ trương thực hiện. Sau khi hoàn thành công trình, xã này hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện thẩm tra và thống nhất trình tỉnh đánh giá xây dựng cơ bản đạt TC số 2 về giao thông theo mục tiêu của đề án.

Đến nay, UBND tỉnh đã cho chủ trương triển khai các danh mục công trình thực hiện theo đề án là 55 công trình với kinh phí tỉnh hỗ trợ đầu tư 102,508 tỷ đồng. Trong đó, danh mục 16 công trình nhân dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-2019), kinh phí tỉnh hỗ trợ đầu tư 24,169 tỷ đồng: hoàn thành đổ bê-tông mặt đường là 15/16 công trình, còn lại tuyến đường ĐX.02, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đang tập trung thi công. Danh mục 39 công trình đăng ký triển khai năm 2019, kinh phí tỉnh hỗ trợ đầu tư 77,889 tỷ đồng: hoàn thành đổ bê-tông mặt đường là 11/39 công trình, các công trình còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Để vực dậy các xã nói trên trong xây dựng NTM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra một số giải pháp: tăng cường công tác tuyên truyền (trong đó có thực hiện Ngày Chủ nhật NTM); huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và thực hiện đề án OCOP. Khả năng năm 2020 tỉnh sẽ không còn xã đạt dưới 10 TC.

Chung sức xây dựng đường nông thôn mới xã Thới Thạnh (Thạnh Phú). Ảnh: Nguyễn Hải

Chung sức xây dựng đường nông thôn mới xã Thới Thạnh (Thạnh Phú). Ảnh: Nguyễn Hải

Các phần việc còn lại

Đánh giá việc thực hiện Đề án số 3333 thời gian qua, ông Cao Minh Đức - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Công tác vận động kinh phí xây dựng nền hạ khi thực hiện đề án tại các địa phương còn khó khăn, một phần cũng do thu nhập của người dân còn thấp. Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển về các địa phương. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực tế từng công trình còn chậm tiến độ. Bên cạnh đó, việc bố trí vốn triển khai thực hiện danh mục các công trình cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên tuyến theo đề án còn khó khăn do vướng thủ tục xây dựng cơ bản. Tổng mức đầu tư dự kiến hỗ trợ đầu tư cầu, cống, cọc tiêu, biển báo khoảng 84,703 tỷ đồng.

Trong hỗ trợ huyện Chợ Lách hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM, đối với TC số 2 về giao thông, được biết Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản hướng dẫn làm cơ sở để huyện Chợ Lách tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định TC giao thông khi thực hiện hoàn thành các nội dung theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ giao thông đường huyện trên địa bàn huyện Chợ Lách trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Hiện tiến độ triển khai các công trình giao thông trên địa bàn huyện như sau: đường huyện (ĐH).36 (dài 4,3km; cầu Hậu Cứ và Đìa Cừ), xã Tân Thiềng đang thi công, ngày khởi công 17-6-2019, thời gian hoàn thành 400 ngày. ĐH.38 (dài 2,88km; cầu Cống và cầu Sơn), xã Long Thới, đang thi công, ngày khởi công 19-6-2019, thời gian hoàn thành 360 ngày. ĐH.41 (dài 18,09km), đang thương thảo hợp đồng thi công. Cầu Cái Sơn trên ĐH.41, xã Tân Thiềng, đang thi công, ngày khởi công 3-6-2019, thời gian hoàn thành 360 ngày.

Phía Sở Giao thông vận tải cũng đưa ra phương hướng thực hiện TC số 2 năm 2020, sở sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình có chủ trương triển khai thực hiện năm 2019. Phối hợp với các địa phương thống nhất danh mục đối với 42 xã còn lại chưa thực hiện công trình theo đề án để tổng hợp trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai thực hiện trong năm 2020 và phấn đấu xây dựng cơ bản đạt TC số 2 về giao thông theo mục tiêu của đề án.

Hướng tới mục tiêu 147 xã trên địa bàn tỉnh xây dựng cơ bản đạt TC số 2 về giao thông vào năm 2020 thì còn 42 xã phải tiếp tục đăng ký danh mục công trình thực hiện năm 2020. Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị UBND các huyện tiếp tục đăng ký danh mục trong năm 2020, qua tổng hợp có 22 xã đăng ký danh mục công trình, còn lại 20 xã chưa đăng ký danh mục công trình.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN