Sơ kết thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2019

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

24/06/2019 - 06:09

BDK - Thực hiện chủ đề năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” mà Tỉnh ủy xác định, Huyện ủy Chợ Lách đã cụ thể hóa thành 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ bứt phá. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng NTM, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Tuyến đường khang trang, sạch đẹp ở xã nông thôn mới Phú Sơn vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tuyến đường khang trang, sạch đẹp ở xã nông thôn mới Phú Sơn vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Chuyển biến trong kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều đơn vị, ngành triển khai thực hiện nghị quyết với tinh thần tiến công và sự quyết tâm ngay từ đầu năm; trật tự, kỷ cương, đoàn kết nội bộ cơ bản giữ vững; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ngay tại chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở đảng hoạt động yếu kém; thông tin lãnh đạo, điều hành được truyền đạt từng bước đầy đủ, kịp thời hơn.

Tình hình phát triển kinh tế tiếp tục duy trì và giữ vững. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ (tăng 26,3%). Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển. Tình hình an ninh, chính trị giữ vững ổn định. Trong 29 chỉ tiêu của nghị quyết năm, huyện thực hiện 11 chỉ tiêu đạt trên 50%, trong đó có 4 chỉ tiêu đạt 100%.

Trong xây dựng NTM, hiện tại, huyện đã có 6/11 xã được công nhận NTM gồm: Sơn Định, Vĩnh Thành, Long Thới, Tân Thiềng, Phú Sơn, Vĩnh Bình. Xã Hưng Khánh Trung B, Phú Phụng đạt 19/19 tiêu chí, đang chờ thẩm định công nhận; xã Hòa Nghĩa đạt 16 tiêu chí; Vĩnh Hòa đạt 14 tiêu chí. Huyện chọn xã Sơn Định làm điểm để nâng chất, xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đối với xây dựng huyện NTM, hiện cơ bản đạt 4/9 tiêu chí, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc đã được phê duyệt của 5 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế cần tiếp tục tập trung thực hiện. Cụ thể, đối với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã và việc thực hiện chuỗi giá trị chưa đạt hiệu quả. Việc thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” chưa đạt được kết quả, chất lượng; chưa có sự hưởng ứng, tham gia nhiều của người dân.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Phân tích, xác định rõ những hạn chế, Huyện ủy Chợ Lách tiếp tục xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tiếp tục thực hiện 9 nội dung trọng tâm của Huyện ủy, giải pháp cụ thể là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương tại cơ sở.

Huyện tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ bứt phá của năm 2019 là xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và đối thoại để tìm giải pháp thực hiện các tiêu chí đối với các xã còn chậm trong xây dựng NTM, đặc biệt là các xã Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật NTM” trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu và phối hợp tốt với các sở, ngành tỉnh để tranh thủ nguồn lực, hướng dẫn công nhận các tiêu chí đạt huyện NTM, đến cuối năm hoàn thành thủ tục đề nghị Trung ương thẩm định các tiêu chí huyện NTM.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong đó tập trung triển khai thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm chủ lực. Theo dõi diễn biến của thời tiết, tình hình mưa lũ, khuyến cáo, hướng dẫn người dân cảnh giác, chủ động phòng tránh thiên tai, bão lũ, sạt lở đê bao, bờ sông, khắc phục những điểm sạt lở, gia cố các tuyến đê bao, kè yếu nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hướng dẫn, phát động trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân cách làm cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU của Huyện ủy về việc lãnh đạo, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường và phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

“Từng chi bộ, đảng bộ cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện và quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên để làm chuyển biến nhận thức và hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với một quyết tâm cao nhất, hiệu quả nhất”. 

(Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp)

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN