Nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

18/05/2017 - 18:21
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

  • Khen tặng 28 tập thể và 48 cá nhân

Ngày 18-5-2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước để sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Ninh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Bến Tre, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh đã đến dự; lãnh đạo các huyện, thành phố tham dự trực tuyến tại các điểm cầu địa phương.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết đến chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Qua triển khai thực hiện, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 tiếp tục góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, có nhiều tham luận chia sẻ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hướng sát chức trách, nhiệm vụ, cụ thể, ngắn gọn, phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Qua phát biểu tham luận của lãnh đạo Bến Tre, cấp ủy địa phương đã thực hiện có hiệu quả một số nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: thể hiện tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối, phương pháp làm việc theo hướng nâng chất lượng, hiệu quả, sâu sát cơ sở; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu; xây dựng được tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; gần gũi, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; triển khai một số chủ trương lớn bước đầu mang lại kết quả như: Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phân công lãnh đạo tỉnh theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”, phong trào trữ nước mưa nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, công tác cải cách hành chính công được tập trung cao và đạt kết quả tốt, tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm… đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu ra trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn liền với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy cần phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng, trao đổi, đối thoại, lắng nghe nhân dân, nói đi đôi với làm; tạo động lực mới và sự chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp, các ngành. Các cấp ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trao đổi về cách làm, kinh nghiệm giữa các tổ chức đảng, đơn vị, ngành và kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Cả hệ thống chính trị cần phải nỗ lực cao hơn để góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, cần đa dạng hóa về hình thức, phong phú về nội dung theo hướng phù hợp, thiết thực; phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương khen tặng 28 tập thể và 48 cá nhân, trong đó có Đại tá Trần Quốc Việt - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN