Ông Hầu A Lềnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

29/06/2020 - 22:04

Ngày 29-6-2020, Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ủy viên Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá XI, XII cùng 191 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan khẳng định: Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước tiến của Đảng bộ trên chặng đường cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nói chung và công tác Mặt trận nói riêng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những bước phát triển mới trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Đảng bộ cơ quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực; có phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị, các đoàn thể trong cơ quan với Đảng ủy, Ban Thường vụ, chi ủy các chi bộ của Đảng bộ. Nhiều nhiệm vụ được thực hiện tốt như: tham mưu quán triệt, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản của Đảng liên quan đến công tác Mặt trận; cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, mỗi đảng viên trong cơ quan cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận, của đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng biểu dương những thành tích Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được; đồng thời cho rằng, những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ qua.

Để xây dựng Đảng bộ và cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, ông Sơn Minh Thắng đề nghị cơ quan cần coi trọng và làm thật tốt công tác chính trị, tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, ông Sơn Minh Thắng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện được các mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết để cán bộ đảng viên yên tâm công tác, toàn thể đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong phiên làm việc ngày 29-6, Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hầu A Lềnh khẳng định sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm ba đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tăng cường đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN