Ông Nguyễn Văn Hiền làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm, nhiệm kỳ 2019 - 2024

22/05/2019 - 19:29

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ mới ra mắt và hạ quyết tâm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ mới ra mắt và hạ quyết tâm.

Trong 2 ngày 21 và 22-5-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng, đại biểu các ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 22 xã, thị trấn; đại biểu một số huyện, thành phố trong tỉnh, cùng 149 đại biểu chính thức tham dự.

Đại hội trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ qua (2014 - 2019), dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ mới (2019 - 2024); báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Ủy ban MTTQ huyện; ý kiến vào dự thảo Văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh; dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 60 thành viên. Tại phiên họp thứ I đã cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Nguyễn Văn Hiền được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre gồm 22 thành viên chính thức và 2 thành viên dự khuyết.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN