Phát triển các khu công nghiệp

14/06/2018 - 19:13

Đến nay, toàn tỉnh có 9 khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ phê duyệt, với tổng diện tích 1.350ha. Trong đó, có 3 KCN gồm Giao Long giai đoạn I, Giao Long giai đoạn II và An Hiệp đã được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định. Các KCN còn lại theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000, đang tiếp tục triển khai đầu tư và kêu gọi đầu tư.

Kết quả triển khai, KCN Giao Long giai đoạn I có 23 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, gồm 10 dự án trong nước, 13 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. KCN An Hiệp có 15 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, gồm 11 dự án trong nước và 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. KCN Giao Long giai đoạn II có 12 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, gồm 6 dự án trong nước và 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 98%, diện tích đất chưa cho thuê 1,45ha.

Tỉnh đang tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng KCN Phú Thuận, diện tích trên 230ha. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN