Phát động đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”

20/11/2019 - 19:21

BDK.VN - UBND huyện Mỏ Cày Nam vừa có kế hoạch phát động đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” 60 ngày.

Thời gian diễn ra đợt cao điểm từ ngày 17-11-2019 đến ngày 17-1-2020, với các nội dung như:

Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Nghị quyết xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” 60 ngày sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hợp lực của toàn xã hội với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tạo nền tảng cơ bản để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đặc biệt, tập trung thực hiện đạt kết quả cao 9 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và 3 khâu đột phá.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chủ động lựa chọn, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn của từng đơn vị… với quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả, số lượng, chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út cho biết: “Thông qua đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” 60 ngày, nhằm phát động toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà phát huy truyền thống Đồng khởi anh hùng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo xung lực mạnh mẽ để đề ra và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN