Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính

05/01/2020 - 22:24

Quý IV-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 48 cuộc thanh tra (trong đó có 14 cuộc quý III chuyển sang); đã kết thúc 37 cuộc, ban hành kết luận 35 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ chính sách.

Qua thanh tra, phát hiện 12 đơn vị sai phạm các nội dung: chi không đúng với nguồn quỹ; cập nhật chưa đầy đủ các chứng từ kế toán, sử dụng các nguồn kinh phí chưa đúng quy định... Tổng số tiền sai phạm là 3,73 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi 2,69 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót 1,04 tỷ đồng; đã xử lý hành chính, kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 tổ chức, 12 cá nhân.

Cùng trong quý IV-2019, Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.219 cuộc đối với 64 tổ chức, 1.133 cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 234 cá nhân, 51 tổ chức vi phạm quy định với số tiền 3,2 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi 90 triệu đồng; khắc phục sai phạm 3,11 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành 207 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,95 tỷ đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN