Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội và phục vụ nhân dân

10/08/2018 - 20:31

BDK.VN - Ngày 10-8-2018, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện QCDC và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tuyết

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tuyết

Hội nghị đánh giá, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, coi trọng việc phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội và phục vụ nhân dân. Nhân dân được tạo điều kiện thuận lợi để thể hiện quyền dân chủ trong khuôn khổ pháp luật; được phát huy quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Thủ trưởng 463/463 cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, có tác động tích cực, làm đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy, ban giám đốc, khơi dậy ý thức làm chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần hạn chế tình trạng lãn công, đình công trong các doanh nghiệp.

Tình hình tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản ổn định. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận cơ bản tuân thủ pháp luật, đúng Hiến chương, điều lệ và theo hướng tiến bộ. Phần đông các chức sắc, chức việc, tín đồ đều có lòng tin với Đảng, tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đề nghị, các địa phương, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nội bộ và người dân về thực hiện dân chủ, "Năm dân vận chính quyền". Đề cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện QCDC cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân. Củng cố BCĐ thực hiện QCDC các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 60 và 04 về thực hiện QCDC; tiếp tục triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (lưu ý 15 điểm mới), Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về công tác tôn giáo. Nắm, xử lý phát sinh mới về tôn giáo, hướng tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật.

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp công bố quyết định xác nhập BCĐ thực hiện QCDC và BCĐ công tác tôn giáo tỉnh thành BCĐ thực hiện QCDC, công tác tôn giáo tỉnh. BCĐ có 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 4 thành viên. Phó bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức cơ sở đảng làm trưởng ban. BCĐ hoạt động từ nguồn kinh phí nhà nước và sử dụng con dấu của Tỉnh ủy.

PhạmTuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN