Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

21/02/2020 - 07:18

BDK - Giám đốc Dự án AMD Bến Tre Nguyễn Khắc Hân cho biết, qua 5 năm thực hiện, Dự án AMD Bến Tre đã và đang thực hiện đúng mục tiêu đề ra, tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt là đối với người nghèo, phụ nữ làm chủ hộ. Nhiều hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) có kết quả tốt, đem lại lợi ích cho cộng đồng ở địa phương và có triển vọng nhân rộng, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Dự án AMD Bến Tre Nguyễn Khắc Hân trao tài trợ cho các doanh nghiệp tham gia Quỹ hợp tác công -  tư (PPP).

Giám đốc Dự án AMD Bến Tre Nguyễn Khắc Hân trao tài trợ cho các doanh nghiệp tham gia Quỹ hợp tác công -  tư (PPP).

Dự án giai đoạn 3

Theo ông Nguyễn Khắc Hân, Dự án AMD giai đoạn 2014 - 2020 sắp kết thúc. Do vậy, tỉnh tiếp tục đề xuất triển khai “Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng BĐKH”, gọi là Dự án giai đoạn 3. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025. Hiện tỉnh đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và IFAD xem xét được xây dựng dựa trên kết quả Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn và Dự án AMD Bến Tre. Cả hai dự án đều có những tác động tích cực đến các nhóm đối tượng mục tiêu như phân cấp quản lý, đầu tư đến cấp xã, cải thiện sự tham gia của đối tượng hưởng lợi và tăng cường quyền sở hữu của chính quyền địa phương, tính chủ động của người dân trong công tác giảm nghèo.

Dự án giai đoạn 3 tiếp tục tập trung vào xây dựng năng lực thích ứng cho các cộng đồng và các tổ chức tại tỉnh để thích ứng tốt hơn với BĐKH. Cách tiếp cận bao gồm xây dựng nền tảng và tri thức để cải thiện việc lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng chính sách và tạo thuận lợi cho việc thích ứng thông qua gia tăng giá trị trong các chuỗi giá trị nông sản được xác định, phù hợp với người nghèo và phân bổ giá trị gia tăng công bằng hơn giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị, lồng ghép tốt hơn các nguồn lực đầu tư sinh kế và hạ tầng xanh - thích ứng với BĐKH nhằm mục tiêu mở ra những cơ hội tạo sinh kế bền vững và giảm nghèo mới, nâng cao thu nhập, lợi nhuận của người nông dân, doanh nghiệp (DN).

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp

Đề xuất Dự án giai đoạn 3 dự kiến được triển khai tại 40 xã, trong đó bao gồm một số xã của AMD giai đoạn 2014 - 2020 và một số xã mới theo tiêu chí nghèo, bị tác động nhiều bởi BĐKH. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 42,61 triệu USD, tương đương 980 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Hân cho biết, việc đẩy mạnh đầu tư và khuyến khích đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp cùng với các hoạt động nâng cao năng lực về thị trường và nâng cấp, phát triển các chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá cả của sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, tăng thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo, thanh niên và phụ nữ trong vùng dự án.

Các hoạt động phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng với BĐKH sẽ giúp người dân, DN thực sự hiểu biết và chủ động trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, góp phần làm giảm tác động tiêu cực của BĐKH và ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng các quy trình nông nghiệp hữu cơ sẽ đảm bảo sản xuất ra thực phẩm sạch, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng. 

Đồng thời sẽ góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP. Trong đó, cộng đồng được phân cấp và trao quyền xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch chuỗi; thanh niên có cơ hội làm việc tại nông thôn với thu nhập cao để giảm bớt tình trạng di cư ra thành thị; phụ nữ có vai trò tích cực hơn tại gia đình và cộng đồng; các tổ chức ở cơ sở vững mạnh hơn để quản lý có hiệu quả và bền vững các nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đến nay, Dự án AMD Bến Tre đã thực hiện được 51 mô hình thích ứng với BĐKH; thành lập mới 1.410 nhóm tín dụng tiết kiệm; có 641 tiểu dự án đã được tài trợ, giúp tạo việc làm và giảm nghèo với 4.710 người hưởng lợi. Có 24 dự án được IFAD phê duyệt theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) trong nhiều lĩnh vực; hoàn thành 55 công trình hạ tầng nông thôn thích ứng với BĐKH có tác động đến vùng sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân cư...

Bài, ảnh: Thanh Bạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN